Personuppgifter om annan

2015-12-10 i Myndigheter
FRÅGA
Hej. Jag vet att jag har syskon som jag inte vet namnen på, detta är på min pappas sida och jag skulle vilja veta vad mina syskon heter. Går det att få reda på?
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Personuppgifter registreras i ett folkbokföringssystem av Skatteverket. Bland dessa uppgifter finns bland annat uppgifter om personens namn, personnummer och barn, föräldrar samt make/maka. Detta innebär att om din pappa har ett fastställt faderskap för dina syskon så bör uppgifterna finnas att tillgå genom folkbokföringen.

Hos Skatteverket kan du begära ut och få skickat till dig uppgifter om andra i den mån dom är offentliga. Folkbokföringsuppgifter är normalt offentliga, det är bara i vissa fall som de särskilt kan beläggas med sekretess, exempelvis om det rör sig om känsliga uppgifter.

Mitt råd till dig är alltså att i första hand ta kontakt med Skatteverket och, i den mån det finna att tillgå, begära ut uppgifter från folkbokföringen om din pappa.

Kontaktuppgifter till Skatteverket hittar du här.

Lycka till!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86868)