Personskada på buss

FRÅGA
Hej, min gamla mamma har nyss opererat båda höftlederna, går knaggligt med hjälp av rullator. Idag när hon skulle åka buss körde busschauffören innan hon hunnit fram till en sittplats. Mamma faller baklänges, slår i bakhuvudet och skadar benet på rullatorn, större sår som går in till muskeln. Som nyopererad går hon på blodförtunnande mediciner, varpå det är mkt blod. Chauffören sitter kvar och gör absolut ingenting. Medpassagerare försöker stoppa blödning och ringer ambulans. Under de ca 20 minuter det tar innan ambulansen kommer, gör eller säger chaufförerna ingenting. På sjukhuset har läkaren mkt svårt att sy ihop såret, då,det är stort och läkaren inte kan dra åt stygnen för då går den sköra huden sönder. Läkaren informerar också om att det kan bli svårigheter med läkningen av såret samt ärrbildning. Dessutom betonar man turen mamma haft som inte landar på sina höftledsproteser. Jag är också orolig för att detta kan leda till att mamma inte vågar ta bussen mer och därmed blir isolerad hemma. Min fråga är, vad kan vi anmäla chauffören för; vårdslöshet, vållande till kroppsskada, oaktsamhet, underlåtelse att ingripa eller vad? Hur går vi tillväga då vi inte har ett enskilt namn på chauffören? Hur är möjligheten till skadestånd för psykiskt o fysiskt lidande, ärrbildning?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Busschauffören

Vad gäller busschaufförens beteende så skulle det kunna röra sig om vållande till kroppsskada,3 kap. 8 § Brottsbalken, men detta beror på om busschauffören kan anses ha varit oaktsam i förhållande till de riktlinjer som busschaufförer har. Om ni vill gå vidare med saken så får ni göra en anmälan till polisen. Det torde inte vara svårt för bussbolaget att fastställa vem chauffören var om ni anger vilken buss och tid olyckan inträffade på.

Ersättning

Eftersom att olyckan skedde på en buss i trafik så har din mamma rätt till ersättning ur bussens trafikskadeförsäkring, 10 § 1 stycket Trafikskadelagen. Ersättning för detta beräknas enligt skadeståndslagens regler vilket innebär att ersättning utgår för sjukvård till följd av skadan samt även ersättning för psykiskt och fysiskt lidande, där ärrbildning ingår, 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Kontakta bussbolaget för att få reda på vilket försäkringsbolag de har och ring sedan och förklara situationen för försäkringsbolaget.

Möjligheten att kräva skadestånd finns också, men detta är betydligt mer komplicerat och kostsamt då din mamma får stå sina egna rättegångskostnader fram till dess att domstol avgjort målet till hennes fördel. Avgörs det till hennes nackdel får hon istället stå kostnaden för motpartens rättegångskostnader. Skadestånd innebär inte heller någon rätt till extra ersättning utan ersättningen beräknas på samma sätt som den från trafikförsäkringen.

En skadeståndstalan i detta fallet bör förslagsvis i så fall riktas mot chaufförens arbetsgivare då denne ansvarar för skada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten,3 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Sammanfattningsvis råder jag er att kontakta polisen om ni vill anmäla ärendet samt kontakta bussbolagets försäkringsbolag för att utkräva trafikskadeersättning för skadan. Detta är den enklaste och smidigaste vägen för din mamma att få ersättning för sin skada.

Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Julia Stenslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (189)
2021-11-05 Vad kan jag få ersättning för när jag blivit påkörd?
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?

Alla besvarade frågor (97662)