Personskada och ersättning

Jag blev påkörd för lite mer än ett år sedan. Var 16 (nästan 17) vid den tiden. Bilen som träffade mig smet men blev senare tagen. Mitt knä svällde upp så jag kunde inte vara i skolan på minst 3 dagar; men när jag kom tillbaka till skolan så haltade jag fortfarande i ett tag. Fick också en skada på armbågen som skapade ett ganska stort sår; det lämnade ett märke som fortfarande finns kvar på min armbåge.

Hur ska jag gå till väga för att få skadestånd/ersättning? Vem ska jag kontakta o.s.v.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För skador som uppkommer i biltrafik gäller trafikskadelagen (TSL) som tillämplig lag, se 1 § TSL. Vad beträffar ersättningsskyldighet gäller att trafikförsäkringen för fordonet har ett s.k. rent strikt ansvar. Blir någon skadad i samband med biltrafik ska trafikskadeförsäkringen för fordonet fullt ut ersätta skadan, se 11 § TSL. Det är således försäkringsbolaget för den vållande bilens trafikskadeförsäkring som är ansvarigt att ersätta skadan. I de fall fordonet inte varit försäkrat eller det fordonet som orsakat skadan inte kan identifieras svarar försäkringsgivarna solidariskt, se 16 § TSL.

Det finns en särskild jämkningsregel (nedsättning av ersättning helt enkelt) för trafikskador, som aktualiseras först när den skadelidande (alltså du) varit grovt vårdslös eller uppsåtligt medvållande till skadan, se 12 § TSL. För att vara grovt vårdslös krävs i princip ett medvetet risktagande, som att blunda och gå över gatan samtidigt. Uppsåtet hänför sig istället till att den skadelidande varit medveten om att en skada skulle komma att inträffa i och med sitt eget handlande, som att slänga sig framför en ankommande bil t.ex.

Vad beträffar tiden om ett år är detta inget problem, ett anspråk som grundar sig på TSL har en preskriptionstid om tio år från från skadetillfället, se 31 § TSL.

Behöver du ytterligare stöd i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se
Du kan även boka tid hos en jurist kvalificerad inom ditt område som kan hjälpa dig att driva ditt ärende (här)


Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000