Personskada i kollektivtrafiken (buss)

hejsan. jag var med om en personskada på bussen. bussen lämnade start hållplatsen och tvärstannade från ingen. jag stod upp vid barnvagn ställ där jag även hade en barnvagn vid min sida. när bussen tvärstannade av okänd orsak. möjligtvis att en annan buss eller passagerare var framför och bussen hade dålig uppsickt till vad som körde ut samtidigt som honom. jag fick hela barnvagnen på mig från sidan som gjorde att jag trycktes rakt in mot räcket. i studen kände jag inte av något och var mer orolig över mamman som grät för hur hennes barn kunde ha skadat sig illa om jag inte hade stått där jag stod. jag går av bussen och tar inte mammans uppgifter eller chaufförens uppgifter. chauförren fortsätter sin färd utan att titta till sina passagerare. jag går av första hållplatsen. två dagar senare har jag ett jätte stort blåmärke med andra mindre och värk i högra benet som slog in i räcket. när jag står upp får jag ont i benet pga av tygnden so läggs på benet. jag undrar om detta är något jag kan gå vidare med eller ska ja släppa detta och hoppas att mitt ben läker snarast så det gör mindre ont när jag jobbar som består av att jag står upp mestadels av min tid.

mvh

skadad på bussen

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska bli fråga om ett skadeståndsansvar för den som utsatt dig för skada.

Skadebedömning:

Det första man börjar utreda är om det föreligger en skada eller inte, och vilken typ av skada. Av det jag kunnat utläsa från din fråga har du fysiskt sett blivit utsatt för skador mot din kropp, och dessa typer av skador brukar benämnas personskador. Personskador regleras i 2 kap 1 § Skadeståndslagen. I samma paragraf framkommer det ett krav på att personen som skadat dig ska ha handlat med uppsåt alternativt vårdslöshet. Det innebär att personen i fråga ska ha skadat dig med vilja eller genom ett oaktsamt handlande.

När man kliver på en buss som befinner sig i trafiken är en rimlig följd av att bussen stannar att saker kan flyga runt i bussen. Därför finns det trafikregler om att man ska vara fastspänd och säkrad när man färdas. Gällande detta specifika fall föreligger det ingen lag om att man ska fästa barnvagnen, men det kan anses vara en sedvana. Sedvana är ett handlingssätt som majoriteten av människor följer, och i detta fall skulle fästa vagnen för att göra det tryggare när man åker buss. Personen som har har orsakat din skada (mamman med barnvagnen) bör ha insett att en risk förelåg för skada, och att den risken var stor samt att skadans sannolika storlek skulle kunna komma att bli stor.

Avslut:

I Skadeståndslagens 5 kap 1 § 3 punkten Skadeståndslagen anges det att du kan ersättas för skador som inte objektivt sätt kan mätas i pengar och brukar benämnas som ideella skador. Dessa ersätts genom schablonmässiga värden. Det förekommer dock regler om att skadorna inte får vara alltför ringa, alltså obetydliga och att den skadelidande (du i detta fall) har en skadebegränsningsplikt.

Du kan få ersättning för en personskada och det får du genom att gå till tingsrätten och stämma den som orsakat skadan. I allmänhet kan det dock vara svårt att vinna en sådan process i domstol, och skulle det vara så att du förlorar kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Du kan rådgöra med en jurist gällande en möjlighet till att inleda en process. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

//Andrea Vrcic

Andrea VrcicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000