Personnummer i avtal

2018-08-17 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Vi har avtal för volontärer som vi skickar ut via Adobe e-sign. Måste personnummer vara med för att det skall gälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Generellt om avtal

I Sverige kan flera avtalstyper ingås formlöst, det betyder att det i många fall inte finns några givna former för hur avtalet ska se ut för att det ska bli bindande. Av 1 § avtalslagen framkommer det att avtal sluts genom att någon ger ett anbud och den andra svarar på anbudet, utan krav på form. Men av bestämmelsens andra och tredje stycke framkommer det att det i vissa fall kan finnas formkrav för att ingå avtal, formkrav grund av parterna, handelsbruk, sedvänja eller lag. Exempelvis kan parterna kommit överens om att avtalet ska vara skriftligt för att vara bindande (att det ska gälla), de har avtalat om skriftform.

Avtal och personnummer

Det finns inget formkrav på att personnummer ska vara med för att ett avtal för volontärer ska gälla. Däremot är tydlighet i ett avtal att föredra, däribland att det framgår tydligt vilka som är parterna.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om du har några fler funderingar.

Joel Åkerlind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)