Personligt ansvar och makes ansvar vid konkurs av AB

Hej!

Har en fråga i två delar:

1. Min man har ett aktiebolag och driver verksamhet i en lokal. Om bolaget skulle försättas i konkurs, hur fungerar det då med betalningskuld gentemot hyresvärden (uppsägning 9 månader).

2. Om min mans AB går i konkurs, blir han så personligen betalningsskyldig? Kan han bli tvingad att sälja sina privata tillgångar för att täcka upp bolagets skulder? Jag vet att han har en företagskredit som han personligen är borgenär för. Vi har gemensam bostad som vi äger, så om det är så att min make blir betalningsskyldig, går det då även över på mig som maka och även min del (inget äktenskapsförord så jag antar 50/50) av tillgången måste in i konkursboet?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Om jag förstått det rätt så ska bolaget betala 9 månaders hyra när hyreskontraktet upphör. Den fordran som hyresvärden får på bolaget hamnar under ''övriga fordringar'' enligt förmånsrättslagen, såvida inte hyran är kopplad till säkerhet i företaget. Alltså kan hyresvärden kräva bolaget på pengar så länge det finns pengar i konkursboet, men i och med att det är en oprioriterad fordran så är chansen liten att hyresvärden får betalt.

Huvudregeln för aktiebolag är att man inte kan förlora mer än man satsat (investerat), enligt 1 kap. 3§ Aktiebolagslagen. Såvida inte din make har fortsatt verksamheten trots vetskap om att företaget måste likvideras, eller inte tagit de korrekta stegen för en likvidation, kan han inte bli personligt ansvarig (25 kap. 18 - 19 §§). Endast skulder han personligt gått borgen för, så som företagskrediten, kan han personligen bli ansvarig för.

Huvudregeln vid äktenskap är, trots vad många tror, att var och en svarar för sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Alltså kan de inte mäta ur dina pengar. De kan dock tvångsförsälja fastigheten, men då får du pengar till värde av hälften av vad fastigheten såldes till. Dessutom så måste de ta hänsyn att endast sälja saker som täcker skulden, alltså om fastigheten är värd 1 miljon men skulden endast är på 30 000 kr, ska att de ta egendom som enklast kan täcka skulden, exempelvis en bil värd 30 000 kr.

Hoppas det här hjälpte!

David ZandianRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo