Personligt anställningsavtal och kollektivavtal, vilket gäller för den som inte är fackligt ansluten?

Hej

Ett företag inom handel har tecknat kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Avtalet säger att butiksbiträde skall ha minst 80 kr/timmen, och OB om 50 procent vid arbete efter kl. 19.00 vardagar och alla helgdagar. De allra flesta i verksamheten är emellertid inte medlemmar i Handels och VD:n beslutar därför att låta alla nyanställda få 90 kr i timmen, vardag som helgdag. Är detta ett rättsligt korrekt sätt?

Mvh

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Kollektivavtalets normativa verkan

Huruvida de är medlemmar i Handels eller inte har underordnad betydelse (se arbetsöverdomstolens avgörande AD 2007 nr 90 och därtill refererade rättsfall). Det personliga anställningsavtalet brukar anses hämta sitt innehåll från det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Eftersom arbetsgivaren i förevarande fall tecknat kollektivavtal med Handels så gäller det kollektivavtalet för alla som arbetar på arbetsplatsen om det omfattas av kollektivavtalet. Kollektivavtalet anses alltså ha en så kallad normativ effekt på anställningsavtalet för den som inte är fackligt ansluten. Arbetstagarna som inte är fackligt anslutna har därmed rätt till de löneförmåner och anställningsvillkor som finns i det tillämpliga kollektivavtalet. Arbetstagaren kommer därmed varken i bättre eller sämre läge än om hon eller han var ansluten till Handels. Denna praxis bygger på tanken att kollektivavtalet får verkan som sedvänja på arbetsplatsen och fyller på så sätt ut det enskilda anställningsavtalet i de avseenden om inte det personliga anställningsavtalet anger annat.

Detta fall

Nu har emellertid arbetstagarna som inte är fackligt anslutna avtalat att lönen gäller vardag som helgdag, detta är rättsligt korrekt och gäller istället för kollektivavtalet. Detta grundar sig i principen om avtalsfrihet och innebär att icke-fackligt anslutna kan ingå avtal om sämre anställningsvillkor. Kollektivavtalet har enbart en utfyllande och normativ effekt i de fall inget annat anges. Om det som lönevillkor i det personliga anställningsavtalet hänvisas till kollektivavtalet eller ingenting alls, gäller kollektivavtalets villkor om 80 kr/timmen och 50% OB-tillägg för den icke-fackligt anslutna arbetstagaren. För de arbetstagare som är fackligt anslutna är det inte möjligt att i ett personligt anställningsavtal föreskriva villkor som är sämre än eller strider mot det aktuella kollektivavtalet (27 § medbestämmandelagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”