Personliga avtal och kollektivavtal

2016-01-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag är nyanställd på ett företag och vid anställningsintervjun sa arbetsgivaren att det tidigare teknikerna hade en fast lön samt en rörlig del på det prestationer de utförde men att detta blev ett problem och att min lön kommer att se ut så att jag bara kommer att ha fast lön. Jag accepterade det. Företaget går efter ett kollektivavtal och jag undrar om det personliga avtalet jag har är korrekt? Att jag inte har rätt till den rörliga lönen även fast det är samma kollektivavtal som de tidigare anställda? Även om jag inte erhållit lägre lön än om kollektivavtalet hade tillämpats? Samt om jag eller bolaget kan drabbas av några efterräkningar? Är ny inom detta så försöker att få en så bred bild som möjligt om vad jag har gått med på.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till oss med din fråga!

I svaret nedan kommer jag anta att du är fackligt ansluten vilket gör att kollektivavtalet gäller för dig.

I denna situation är den så kallade medbestämmandelagen (MBL) tillämplig, vilket reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren å ena sidan och kollektivavtalen å andra sidan. Personliga avtal mellan dig och din arbetsgivare är som huvudregel ogiltiga om de medför en nackdel för dig i jämförelse med kollektivavtalet (27 § MBL).

Om ditt personliga avtal är mer förmånligt än kollektivavtalet är avtalet således inte ogiltigt. Vissa undantag finns dock. Om det personliga avtalet har en annan löneberäkningsform (t.ex. fast) än det tillämpliga kollektivavtalet (t.ex. fast + rörligt) är det personliga avtalet ogiltigt, även fast det avtalet skulle vara mer förmånligt för dig.

Om det visar sig att avtalet är ogiltigt enligt 27 § MBL utgör det ett brott mot kollektivavtalet, vilket är förenat med skadestånd enligt 54-55 §§ MBL. Det skulle t.ex. innebära att du kan kräva skadestånd för den ekonomiska skada som du lidit (om ditt personliga avtal gett sämre lön än kollektivavtalet). Facket kan dessutom kräva s.kl. "allmänt skadestånd" även fast dessa inte lidit någon ekonomisk skada.

Har du fått mer betalt än kollektivavtalet kan arbetsgivaren i vissa fall kräva tillbaka överbetalad lön, men detta är väldigt sällsynt.

Om du inte är fackligt ansluten innebär det att avtalet inte är ogiltigt eftersom 27 § MBL då inte är tillämpbar. Enligt arbetsrättsliga principer är dock arbetsgivaren (gentemot facket) skyldigt att tillämpa kollektivavtalet även på dig (som ju inte är ansluten till facket vilket innebär att du inte är bunden av kollektivavtalet). Har du och arbetsgivaren dock träffat ett mer förmånligt avtal med t.ex. en annan löneberäkningsform än kollektivavtalet kan facket inte göra något.

Alltså finns det en chans att ditt personliga avtal kan vara otillåtet och att arbetsgivaren är skyldig att också ge dig en rörlig lön, men det är som sagt beroende av om huruvida du är med i facket samt hur kollektivavtalet är utformat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Tveka dock inte att ringa oss på 08 533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se om du har ytterligare frågor.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll