Personlig konkurs och dess verkningar

Jag gjorde personlig konkurs 1998. Skulder till banker. Bankerna har sålt sina fordringar till Indrivningsföretag.

Dessa driver in pengar på min pension. Min hustru äger aktier och en del kontanter samt kapitalförsäkring. Vi är utlandssvenskar sedan ett antal år tillbaka. Om jag eller min hustru avlider, kan kronofogden göra utmätning i dödsboet? Jag äger ingenting. Mina pensionsförsäkringar kan jag inte ta ut för då tar kronofogden pengarna. Kan jag någonsin bli fri dessa skulder ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

-

Vid en personlig konkurs kommer utmätningen att fortsätta tills att pengarna som du är skyldig är återbetalda.

Det enda sättet som utmätningen skulle upphöra är om fordran preskriberas. Så sker efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att om man inte mottar några krav på betalning på 10 år vilket skulle kunna vara möjligt om man exempelvis flyttar utan att det går att ta reda på var personen bor. Det verkar otroligt att de inte skulle få tag i dig på så lång tid eftersom du får pension från Sverige vilket innebär att din adress är känd. Det innebär att du får stå ut med att pengarna drivs in fram tills att pengarna är betalda.

-

Vid ett dödsfall

Din hustrus ekonomi ska inte påverkas av att dina tillgångar utmäts eftersom att alla i ett äktenskap svarar för sina egna skulder och förpliktelser (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Ett dödsbo är en egen så kallad juridisk person vilket innebär att denne kan inneha skulder. Som det ser ut nu kommer ditt dödsbo att inenhålla mer skulder än tillgångar. Ingen i din närhet kan bli ansvarig för dödsboets skulder.

Saken är dock inte så enkel eftersom att om någon av er dör eller om ni skiljer er kommer era gemensamma tillgångar att delas på hälften. Såvida ni inte har ett äktenskapsförord som säger något annat. En helt vanlig bodelning skulle alltså ske vilket innebär att när man räknar ihop era gemensamma tillgångar minus era skulder för att dela den summan på hälften. Den hälftendelningen är sedan varderas del – om en av er avlidit tillfaller dennes del således dödsboet (äktenskapsbalken 9 kap.).

Detta kanske låter lite komplicerat men slutsatsen är att om ni inte har ett äktenskapsförord kommer hälften av hennes tillgångar att bli dina om hon dör eller ni skiljer er. Det skulle innebära att hennes tillgångar kommer att användas för att betala av dina skulder. Det viktiga är här att det endast är uppdelningen av ert giftorättsgods som kan innebära att egendom överförs till dig från din frus egendom. Ingen annan kan bli ansvarig för att betala ditt dödsbos skulder.

Så sammanfattningsvis kan din fru inte bli ansvarig för skulderna men vid en bodelning kommer en del av hennes egendomar (om hon inte har mer skulder än tillgångar) att överföras till ditt dödsbo vilket innebär att hennes egendomar ändå används för att betala skulderna.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord finns det här: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord

-

Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

E-mail: emilia.larson@lawline.se

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo