Personlig konkurs och dess verkningar

2016-07-12 i Konkurs
FRÅGA
Jag gjorde personlig konkurs 1998. Skulder till banker. Bankerna har sålt sina fordringar till Indrivningsföretag.Dessa driver in pengar på min pension. Min hustru äger aktier och en del kontanter samt kapitalförsäkring. Vi är utlandssvenskar sedan ett antal år tillbaka. Om jag eller min hustru avlider, kan kronofogden göra utmätning i dödsboet? Jag äger ingenting. Mina pensionsförsäkringar kan jag inte ta ut för då tar kronofogden pengarna. Kan jag någonsin bli fri dessa skulder ?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

-

Vid en personlig konkurs kommer utmätningen att fortsätta tills att pengarna som du är skyldig är återbetalda.

Det enda sättet som utmätningen skulle upphöra är om fordran preskriberas. Så sker efter 10 år enligt 2 § preskriptionslagen. Det innebär att om man inte mottar några krav på betalning på 10 år vilket skulle kunna vara möjligt om man exempelvis flyttar utan att det går att ta reda på var personen bor. Det verkar otroligt att de inte skulle få tag i dig på så lång tid eftersom du får pension från Sverige vilket innebär att din adress är känd. Det innebär att du får stå ut med att pengarna drivs in fram tills att pengarna är betalda.

-

Vid ett dödsfall

Din hustrus ekonomi ska inte påverkas av att dina tillgångar utmäts eftersom att alla i ett äktenskap svarar för sina egna skulder och förpliktelser (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Ett dödsbo är en egen så kallad juridisk person vilket innebär att denne kan inneha skulder. Som det ser ut nu kommer ditt dödsbo att inenhålla mer skulder än tillgångar. Ingen i din närhet kan bli ansvarig för dödsboets skulder.

Saken är dock inte så enkel eftersom att om någon av er dör eller om ni skiljer er kommer era gemensamma tillgångar att delas på hälften. Såvida ni inte har ett äktenskapsförord som säger något annat. En helt vanlig bodelning skulle alltså ske vilket innebär att när man räknar ihop era gemensamma tillgångar minus era skulder för att dela den summan på hälften. Den hälftendelningen är sedan varderas del – om en av er avlidit tillfaller dennes del således dödsboet (äktenskapsbalken 9 kap.).

Detta kanske låter lite komplicerat men slutsatsen är att om ni inte har ett äktenskapsförord kommer hälften av hennes tillgångar att bli dina om hon dör eller ni skiljer er. Det skulle innebära att hennes tillgångar kommer att användas för att betala av dina skulder. Det viktiga är här att det endast är uppdelningen av ert giftorättsgods som kan innebära att egendom överförs till dig från din frus egendom. Ingen annan kan bli ansvarig för att betala ditt dödsbos skulder.

Så sammanfattningsvis kan din fru inte bli ansvarig för skulderna men vid en bodelning kommer en del av hennes egendomar (om hon inte har mer skulder än tillgångar) att överföras till ditt dödsbo vilket innebär att hennes egendomar ändå används för att betala skulderna.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord finns det här: http://www.lawline.se/avtal/aktenskapsforord

-

Hoppas att det gav svar på din fråga. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

E-mail: emilia.larson@lawline.se

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, jag är inte jurist men råkade läsa detta och tänker att det var något som utelämnats i svaret. För det första tycker jag att det är riktigt att betala sina skulder, varför det är rimligt att en utbetalning ifrån pensionsförsäkring eller ett arv kan utmätas. Som jag tolkar det räcker redan en del av nuvarande pension för existensminimum och allt utöver det kan gå till att betala av skulderna. Ändå: Det finns åtminstone en teoretisk möjlighet att få skulderna omfördelade/nedskrivna. Det är fritt fram att kontakta den som äger skulden med ett förslag (skulden köptes troligen med rabatt). Om inte det hjälper kan skuldsanering vara en lösning, sök på kronofogden.se för mer information. Jag noterar att en förutsättning är att det finns en "stark koppling" till Sverige om man inte är bosatt här, så det kan vara en sak att tänka på. Av vad jag förstår utav Emilias svar är det en hel del saker att tänka på, inte riktigt så lätt som att säga "jag äger inget". I ditt fall kan det nog vara värt att sitta ner med en rådgivare som kan reda ut varje detalj. Frågan säger inget om vem som äger er bostad, t.ex. Utöver äktenskapsförord tänker jag att testamenten kan fylla en funktion, i synnerhet om det finns andra än ni båda som kan ärva vid dödsfall. Emilia talar om hälften-delning, men jag gissar att det kan finnas andra fall. Även om hustruns dödsbo inte skulle drabbas av dina skulder kanske du är ensam/första arvinge och att arvet så fort det blivit ditt skulle kunna utmätas i sin helhet. Det bör alltså vara helt olika svar beroende på vad ni vill skydda. --- För egen del underar jag över denna bit i svaret: "En helt vanlig bodelning skulle alltså ske vilket innebär att när man räknar ihop era gemensamma tillgångar minus era skulder för att dela den summan på hälften." Hur kom nu skulden in här? Har du ett konkret exempel att länka till? Eller om du vill ta ett fiktivt exempel på bodelning, typ: Hustru: 100k tillgång, 10k skuld Make: 0k tillgång, 200k skuld Gemensam: 30k tillgång, 2k skuld.
2016-07-22 04:16
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (244)
2020-10-12 Försäljning av samägd egendom till underpris strax innan konkurs
2020-10-05 Äganderätten till en sak som har sålts vidare innan full betalning har gjorts och då konkurs har beslutats
2020-10-04 Konsignationsavtal och konkurs hos motpart - Vad gäller?
2020-10-03 Godtrosförvärv och konkurs

Alla besvarade frågor (85217)