Personlig konkurs

Hej! Jag undrar vad som händer vid en personlig konkurs?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med frågan.

Regler om konkurs & utmätning finner man bland annat i konkurslagen och utsökningsbalken.

Både företag och personer kan gå i konkurs. Personlig konkurs kallas det när privatpersoner går i konkurs. Med personlig konkurs menas att personens tillgångar tas i beslag av en konkursförvaltare. Förvaltaren verkar sedan för att egendom ska kunna säljas och fördelas mellan fordringsägarna/borgenärerna som personen står i skuld till i en speciell ordning enligt förmånsrättslagen. Det är tingsrätten som beslutar om att sätta privatpersonen i konkurs på begäran av en borgenär eller av personen själv.

För att besvara din fråga om vad som sker vid en personlig konkurs, när tingsrätten fastställt den, så utses först en förvaltare. Förvaltaren kommer att göra en genomgång av personens tillgångar och skulder. Allt det som kan omvandlas till kontanter säljs för att kunna betala skulderna, till exempel bilar & elektronik. Dock får tillgångar som behövs för ett drägligt liv inte beslagtas, såsom kylskåp, sängar och annat nödvändigt i hemmet. Vidare blir man begränsad på det sättet att man inte fritt får förfoga över de tillgångar man har samt eventuella framtida inkomster. Om man skulle få in pengar så ska dessa gå till att betala av skulderna och inte till diverse nöjen. Man får endast göra de utbetalningar som är nödvändiga för att hushållet ska fungera, exempelvis att betala hyra, el och köpa mat som är grundläggande. Även inträder ett näringsförbud, man får alltså inte vara aktiv i näringsverksamhet och företräda ett företag eller inneha en enskild firma. Att vara anställd är såklart okej. Även får man en skyldighet enligt lag att medverka och ge konkursförvaltaren den information och de upplysningar denne begär och behöver.

Det beror på varje persons situation men om det återstår skulder efter att samtliga säljbara tillgångar avverkats så kvarstår skulderna tills man betalat. Ibland har man möjlighet att skriva ned skulderna eller förhandla om avbetalningsplaner om borgenärerna är villiga.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”