Personlig konkurs

2019-01-30 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som händer vid en personlig konkurs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med frågan.

Regler om konkurs & utmätning finner man bland annat i konkurslagen och utsökningsbalken.

Både företag och personer kan gå i konkurs. Personlig konkurs kallas det när privatpersoner går i konkurs. Med personlig konkurs menas att personens tillgångar tas i beslag av en konkursförvaltare. Förvaltaren verkar sedan för att egendom ska kunna säljas och fördelas mellan fordringsägarna/borgenärerna som personen står i skuld till i en speciell ordning enligt förmånsrättslagen. Det är tingsrätten som beslutar om att sätta privatpersonen i konkurs på begäran av en borgenär eller av personen själv.

För att besvara din fråga om vad som sker vid en personlig konkurs, när tingsrätten fastställt den, så utses först en förvaltare. Förvaltaren kommer att göra en genomgång av personens tillgångar och skulder. Allt det som kan omvandlas till kontanter säljs för att kunna betala skulderna, till exempel bilar & elektronik. Dock får tillgångar som behövs för ett drägligt liv inte beslagtas, såsom kylskåp, sängar och annat nödvändigt i hemmet. Vidare blir man begränsad på det sättet att man inte fritt får förfoga över de tillgångar man har samt eventuella framtida inkomster. Om man skulle få in pengar så ska dessa gå till att betala av skulderna och inte till diverse nöjen. Man får endast göra de utbetalningar som är nödvändiga för att hushållet ska fungera, exempelvis att betala hyra, el och köpa mat som är grundläggande. Även inträder ett näringsförbud, man får alltså inte vara aktiv i näringsverksamhet och företräda ett företag eller inneha en enskild firma. Att vara anställd är såklart okej. Även får man en skyldighet enligt lag att medverka och ge konkursförvaltaren den information och de upplysningar denne begär och behöver.

Det beror på varje persons situation men om det återstår skulder efter att samtliga säljbara tillgångar avverkats så kvarstår skulderna tills man betalat. Ibland har man möjlighet att skriva ned skulderna eller förhandla om avbetalningsplaner om borgenärerna är villiga.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97339)