Personlig konkurs

Hej! Min fråga gäller personlig konkurs och vad som påverkas av det?

- Blancolånen - avskrivs dem efter konkurs tiden gått ut eller kvarstår de?

- Kontokrediter - avskrivs dem efter konkurs tiden gått ut eller kvarstår de?

- Fastigheten - Kommer man tvingas sälja den eller kan man fortsätta betala av månadsavin samt amorteringen och bo kvar? om fastigheten är belånad på 85%?

Har en pågående skillsmässa på gång och väntar på betänketiden att gå ut, hur påverkas mitt ex-hustrun av detta? Hon äger en bostadsrätt.

Om jag får ett jobb under tiden hur mycket får jag behålla av mitt lön?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Regler om konkurs hittar du i konkurslagen, se här.

Allmänt

Vid en beslutad konkurs ska tillgångar säljas och intäkterna fördelas mellan de som kräver betalning av personen som är föremål för konkursen. Det är tingsrätten som beslutar om en konkurs ska genomföras och det är en konkursförvaltare som sköter konkursen. En konkurs beviljas på begäran av de som kräver betalning eller av den skuldsatte. Sker konkursansökan på egen begäran godtar tingsrätten uppgift om att denne är på obestånd, dvs att personen i fråga inte kan antas betala sina skulder inom en längre tid framöver.

Konkurs

Konkursförvaltaren kommer att gå igenom tillgångarna och skulderna för att skapa sig en uppfattning om vad som ska säljas och omsättas i kontanter. Detta för att frigöra så mycket kapital som möjligt för att kunna betala skulderna. Vissa typer av egendom så som möbler, kläder och andra nödvändiga saker i hushållet, är dock undantagen, se här.

Under tiden en konkurs pågår får den skuldsatte varken förfoga över sina tillgångar eller fritt disponera över eventuella inkomster, se här. Förvaltaren övervakar alla utbetalningar och ser till att endast nödvändiga utgifter täcks, exempelvis mat, hyra och hygienartiklar.

Verkningar av personlig konkurs

När en privatperson går i konkurs finns skulderna, till skillnad vid företagskonkurser, fortfarande kvar efter konkursens avslutande. Detta eftersom ett företag efter en konkurs ofta upplöses och inte finns kvar, medan så inte är fallet för en privatperson. Du har alltså fortfarande ett ansvar att betala kvarvarande skulder även efter konkursen avslutats.

Utmätning av lön

Din fråga angående hur mycket du får behålla av din lön syftar troligtvis till förfarandet utmätning av lön. Detta är inte samma sak som konkurs. Om en person inte kan betala sina skulder kan Kronofogdemyndigheten utmäta dennes lön för att betala av skulderna. Personen i fråga får behålla ett belopp som motsvarar dennes faktiska boendekostnader samt ett belopp som ska täcka allmänna levnadskostnader, detta kallas normalbeloppet. Normalbeloppet är ett schablonbelopp som beslutas och ändras varje år. Det är möjligt att få tillägg för exempelvis barnomsorg, läkemedel etc.

Skilsmässa

Din nuvarande fru kommer inte att påverkas av skulderna du har eftersom huvudregeln är att var och en, i ett äktenskap, svara för sina egna skulder och förpliktelser, se här.

Rekommendation

Du kan alltid försöka kontakta de kreditgivare du har skuld hos och försöka förhandla fram en förmånligare ränta eller avbetalningsplan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo