Person vill dra sig ur köp av samägd egendom

Hur ska vi göra , vi ä tre personer som nyligen köpt ett fritidshus, nu vill en person dra sig ur ?

Lawline svarar

Hej,

Tack föra att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni har köpt fritidshuset tillsammans och inte avtalat om att något speciellt ska gälla så är lag om om samäganderätt tillämplig, denna hittar du här. Jag utgår från att köpet är fullbordat och att alla formkrav är uppfyllda. Om en person vill dra sig ur köpet och inte längre vara delägare i fritidshuset så finns det två alternativ:

De två andra personerna köper ut den tredje personen ur fritidshusetDen tredje personen ansöker till domstol om att fritidshuset ska bjudas ut på offentlig auktion, 6 § samäganderättslagen

Om ni väljer att köpa ut personen som vill dra sig ur så är förfarandet relativt simpelt, ni upprättar helt enkelt ett köpeavtal mellan er och ser till att alla formkrav uppfylls (om det är fast egendom måste köpehandlingen skriftligen underskrivas av köparna och säljaren, det ska finnas en förklaring att säljaren vill överlåta egendomen till köparna samt så ska det finns en fastighetsbeteckning, se 4 kap. jordabalken).

Däremot om ni inte kan komma överens om att köpa ut den tredje personen så kan den personen ansöka vid domstol om att fritidshuset ska bjudas ut på offentlig auktion enligt 6 § samäganderättslagen. Om domstolen godkänner er ansökan så ska en god man utses enligt 8 § samäganderättslagen som ska ombesörja auktionen och sedan fördela köpeskillingen mellan delägarna efter försäljningen. Om någon av er yrkar att ett visst minimipris för fritidshuset ska bestämmas så ska domstolen fastställa detta, 9 § samäganderättslagen. Detta förfarande hindrar inte de två andra ägarna att lägga bud vid försäljningen, varför de på så sätt kan köpa tillbaka egendomen om de vinner auktionen.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000