Person utan körkort krockar med en lånad moped - vem blir ersättningsskyldig?

Om man lånar ut en moped till en person utan körkort och den personen krockar mopeden och totalförstör den. Är den personen då skyldig att betala ersättning eller hur funkar det med skadestånd i detta fallet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar:

Bestämmelser om detta finner vi i trafikbrottslagen (TBL), trafikskadelagen (TSL) samt skadeståndslagen (SkL).

Utlåning av moped till person utan körkort:

Det är straffbart att låna ut en moped till en person som saknar körkort. En person som tillåter en annan att framföra fordon med uppsåtlig eller oaktsam vetskap om att denne saknar körkort straffas med böter, TBL 3 § st 3. Den som tillåter annan att köra olovligt brukar dömas till 30 dagsböter enligt praxis.

Förstörd moped:

Regler om ersättning för skador som uppstår till följd av trafik finns i TSL. Enligt TSL 8 § st 1 utgår trafikskadeersättning både för person- och sakskador som uppstår i trafik med ett motordrivet fordon. Då ansvaret för fordon strikt är ägarens, så är det denne och inte föraren som blir ersättningsskyldig. Däremot så går det att rikta skadeståndsanspråk mot föraren genom SkL.

Anspråk mot föraren:

Om föraren krockar med mopeden kan du väcka skadeståndsanspråk mot denne. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan, SkL 2 kap. 1 §. Rätten till ersättning omfattar i ett sådant fall reparationskostnader samt eventuell ersättning för den självrisk ni måste betala till ert försäkringsbolag. Olika försäkringsbolag har olika policyer, och utlåning av fordon till förare utan körkort kan innebära en extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen.

Sammanfattning:

Då det är ditt fordon så blir det du som är ansvarig för skador på detta. Du kan i sin tur rikta skadeståndsanspråk mot föraren som får ersätta det du betalade. I ditt fall är detta dock frågan om tillåtande av olovlig körning, vilket kan leda till att du döms för detta om du anmäler personen som lånade ut mopeden till. Du får göra en avvägning vilken konsekvens som blir lämpligast för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000