Permission från fängelset

2020-08-31 i Myndigheter
FRÅGA
Får en person i fängelse dispens o närvara vid sin pappas begravning trots kort varsel
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Permission är tillstånd för en intagen att lämna fängelset en kortare tid. Permission är ingen rättighet och de som har permission måste ofta ringa till anstalten vid vissa tidpunkter eller anmäla sig på till exempel ett häkte, en polisstation eller ett frivårdskontor. Detta innebär att det kan ta tid för att få permission beviljad.

En person kan antingen beviljas "vanlig" permission eller särskild permission från fängelset. För att bli beviljad vanlig permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen måste kvalifikationstiden vara uppfylld, det vill säga personen ska ha suttit av en fjärdedel av sitt fängelsestraff. Det får inte heller finans påtaglig risk för att den intagne ska begå brott, undandra sig straffet eller missköta sig.

Om villkoren för ''vanlig'' permission inte är uppfyllda kan den intagne bli beviljad särskild permission enligt 10 kap. 2 § fängelselagen. Detta är relevant om det finns särskilt ömmande skäl. Detta kan vara exempelvis att besöka en närstående på sjukhus eller något som rör den intagnes barn.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (417)
2021-04-16 Byte av efternamn till ett äldre släktnamn
2021-04-16 Vad kan jag göra om en myndighet inte svarar?
2021-04-13 Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?
2021-04-09 Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

Alla besvarade frågor (91293)