Permission från fängelset

Får en person i fängelse dispens o närvara vid sin pappas begravning trots kort varsel

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Permission är tillstånd för en intagen att lämna fängelset en kortare tid. Permission är ingen rättighet och de som har permission måste ofta ringa till anstalten vid vissa tidpunkter eller anmäla sig på till exempel ett häkte, en polisstation eller ett frivårdskontor. Detta innebär att det kan ta tid för att få permission beviljad.

En person kan antingen beviljas "vanlig" permission eller särskild permission från fängelset. För att bli beviljad vanlig permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen måste kvalifikationstiden vara uppfylld, det vill säga personen ska ha suttit av en fjärdedel av sitt fängelsestraff. Det får inte heller finans påtaglig risk för att den intagne ska begå brott, undandra sig straffet eller missköta sig.

Om villkoren för ''vanlig'' permission inte är uppfyllda kan den intagne bli beviljad särskild permission enligt 10 kap. 2 § fängelselagen. Detta är relevant om det finns särskilt ömmande skäl. Detta kan vara exempelvis att besöka en närstående på sjukhus eller något som rör den intagnes barn.

Carolina OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000