Pensionspremie under föräldraledighet

Hej! När jag gick från min provanställning till tillsvidareanställning så kom jag och företaget överens om istället för en icke specificerad löneförhöjning avsätta 1000 per månad i tjänstepension. Nu har jag gått på havandeskaps ledighet och ska därefter gå på mamma ledighet. Fick idag ett brev att de inte längre tänker betala premien därför att jag har några löneutbetalningar från företaget. Det står inget på det papperet jag skrivit under att de inte skulle gälla under denna period men inte heller att det gör det. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Rätten till havandeskaps- och föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. I denna lag finns en bestämmelse om att det är förbjudet att missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledigheten (se 16 § föräldraledighetslagen). Kort sagt innebär detta att en arbetstagare inte får behandlas sämre för att hon eller han är föräldraledig.

Missgynnandeförbudet gäller dock inte om missgynnandet är ”en nödvändig följd av ledigheten”. Med detta menas att det inte får betyda att den föräldraledige i praktiken behandlas bättre än andra anställda. En sådan nödvändig följd av ledigheten är att den föräldraledige inte har rätt till lön under ledigheten, eftersom denne ju faktiskt inte arbetar då. Skulle en rätt till lön under ledigheten finnas skulle detta innebära att den föräldraledige gynnades framför andra arbetstagare som av någon anledning inte kunde arbeta och därför inte hade rätt till lön (t.ex. sjukskrivna).

Arbetsdomstolen har i fallet AD 2009 nr 15 kommit fram till att pensionspremier som en arbetsgivare betalar ut istället för lön är att se som en form av lön. Därför är det även en naturlig följd av föräldraledigheten att inte pensionspremierna betalas ut under tiden, och alltså inte något missgynnande av den föräldralediga. Domstolen kom även fram till att det inte utgjorde diskriminering på grund av kön att inte betala ut pensionspremierna under föräldraledigheten.

Din arbetsgivare har därmed inte brutit mot någon lagbestämmelse då din pensionspremie inte längre betalas in under tiden för din havandeskaps- och föräldraledighet.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo