Penninggåva utfärdad av dement

2018-10-16 i Gåva
FRÅGA
Delvis dement person har avlidit. Före dödsfallet gav hon bort penninggåvor. Testamente finns. Vad händer med penninggåvorna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att var och en har rätt att förfoga över sin egen egendom. En gåva är en form av avtal. Enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning(1924 års lag) så är ett avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltigt. En dement person räknas i de flesta fall vara påverkad av en psykisk störning.

Gåvan kan även ogiltigförklaras med hjälp ogiltighetsgrunderna i 3 kap avtalslagen. I 31 § Avtalslagen stadgas att om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. Detta innebär att om någon utnyttjat att någon annan är dement för att förmå denne att skriva under ett gåvobrev blir gåvobrevet ogiltigt.

Att avtalet är ogiltigt innebär alltså att penninggåvorna ska lämnas tillbaka. Bevisbördan för att en psykisk störning förelåg då avtalet ingicks åvilar dock den som gör gällande ogiltigheten av gåvan!

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!
Gustaf Åleskog
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (520)
2019-03-31 Gåva av halv bostadsrätt efter upplöst sambohförhållande
2019-03-30 Vem äger bil som givits i gåva och nya ägaren inte skrivits in i bilregistret?
2019-03-30 Gåva - Lån - Skuldebrev
2019-03-29 Har gåvogivare rätt till del av försäljningsbeloppet efter att ha gett bort egendomen genom gåva?

Alla besvarade frågor (67937)