Pedagoger som skadas av barnen kan anmäla detta som arbetsskada.

2018-05-21 i Arbetsskada
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på förskola och vi har fått ett nytt barn som är väldigt aggressiv utav sig. Jag har fått utstå sparkar och slag, men det kan jag ta då barn agerar ut på olika sätt. Dock har jag nu blivit riven i ansiktet och undrar om man kan begära skadestånd på något sätt? Inte för att jag kommer göra det utan är mest nyfiken på vad det finns för möjligheter och vad som gäller för oss pedagoger som ibland blir bitna osv. Självklart vet vi vad vi ger oss in på men hoppas du förstår!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket viktiga fråga.

Ni är många tappra inom vård och omsorg i samhället som kämpar med människors liv, hälsa och leverne. Såväl barnomsorg som sjukvård i alla former. I yrken att arbeta med människan uppstår det ibland situationer som kräver en hantering av andra där skador på en annan uppstår. Det kan vara olycka men också av medvetet vållande. Psykiatrin är förmodligen den mest utsatta instansen i samhället som har detta som sin vardag, där många vuxna och framför allt starka personer får våldsamma utlopp och ska hanteras av personal på plats. Många gånger orsakas därför personalen skador av detta.

Skador som uppstår under arbetet kan anmälas som arbetsskada till arbetsmiljöverket som samarbetar med försäkringskassan i dessa frågor. I ditt fall skulle dina skador komma klassificeras som arbetsolycka.

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse. Även lindrigare skador till följd av hot och överfall där såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas in. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också ha uppkommit genom olycksfall. Se mer information på https://anmalarbetsskada.se/

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade enligt socialförsäkringsbalken 42 kap 10 §.

Vi får dock hoppas att det inte kommer uppstå några allt för allvarliga situationer för er men barn kan absolut komma att orsaka skador på pedagoger.

Lycka till på förskolan.

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll