Påverkas vi av annulleringen av servitut och vem har ansvar för underhåll av officialservitut avseende väg?

2018-10-26 i Servitut
FRÅGA
Betr. fastigheten: Rejmyre 2:81Vi har förmåner av två Officialservitut:- Brygghus, brygga, gångväg- VägFrågor: Påverkas dessa servitut av den nya lagen om annullering vid årsskiftet?och vem har skyldighet att underhålla gångvägen brygghuset och bryggan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förnyelse

De nya reglerna innebär att inskrivningar av avtalsservitut och nyttjanderätter, vilka har beviljats före 1 juli 1968, kommer tas bort från fastighetsregistret. Har man fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten ska man anmäla om förnyelse innan utgången av 2018 (!). De berörda fastigheterna är de som har ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt. De fastigheter som inte berörs är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering. Du kan läsa mer om detta på Lantmäteriets hemsida (https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fornyelselagen/).

Underhåll

Huvudregeln för officialservitut är att servitutet inte medför några skyldigheter för tjänande fastighet (den fastighet som upplåtit servitutet). Underhåll av väg är dock undantaget, vilket stadgas i 7 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Finns inte en sådan överenskommelse, är det alltså den härskande fastigheten (den som utnyttjar servituet) som ska stå för underhållet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll