FrågaARBETSRÄTTSjuk 23/11/2020

Påverkas sjukpenningen vid lön under uppsägningstiden?

Jag arbetar 50 %, är sjukskriven 50%. Har varit det i 6 år. Nu vill min arbetsgivare säga upp mig. Jag är 61 år och har arbetat på samma arbetsplats i 26 år och har en lång uppsägningstid. Eftersom jag får sjukpenning på 50 % så undrar jag om FK kan dra in den om jag får lön under uppsägningstiden? Och eftersom jag har en anställning på 100 % i grunden så är det heltidslön jag får vid en uppsägning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sjukpenning regleras i socialförsäkringsbalken (SFB), och det är där vi finner de relevanta reglerna. I din fråga skriver du inget om orsaken till sin uppsägning, och jag utgår därför från att den är grundad och skett korrekt.

När har en arbetstagare rätt till sjukpenning?

Sjukpenning från Försäkringskassan regleras i SFB och är en arbetsbaserad socialförsäkringsförmån. Förmånen förutsätter att den försäkrade är att se som arbetstagare (27 kap. 2 § och 6 kap. SFB), men kan även kvarstå efter uppsägning om det föreligger omständigheter som ger SGI-skydd (6 kap. 10 § SFB). SGI står för "sjukpenninggrundande inkomst", och är en förutsättning för rätten till sjukpenning. Vidare gäller SGI-skydd under den tid då den försäkrade inte arbetar av någon anledning som ger rätt till ersättning i form av exempelvis sjukpenning (26 kap. 17 § 1 p. SFB).

Om du är berättigad sjukpenning och sägs upp så är du därmed fortsatt berättigad sjukpenning under förutsättningen att du är (helt) eller delvis arbetsoförmögen till följd av sjukdom (27 kap. 2 § SFB).

Kan Försäkringskassan dra in sjukpenningen på 50 procent om du får lön under uppsägningstiden?

Din sjukpenning kan reduceras om du under samma tid uppbär lön. I SFB finns en särskild regel om minskning av sjukpenningen i vissa fall, den så kallade minskningsregeln (28 kap. 19 § SFB). Syftet med regeln är att motverka att vissa arbetstagare via avtal tillförsäkras en högre kompensationsnivå vid sjukdom än andra grupper i samhället. Minskningsregeln ska tillämpas om den försäkrade under sjukdom får lön från arbetsgivaren för samma tid som sjukpenningen avser. Sjukpenningen ska då minskas med det belopp som lönen överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle ha fått i lön om denne varit i arbete.

Sammanfattning:

Då du redan är berättigad sjukpenning påverkar inte uppsägningen din fortsatta status som sjukpenningberättigad försäkringstagare. Om du dock får en heltidslön utbetalad under uppsägningstiden så kommer din sjukpenning att påverkas på grund av minskningsregeln. Beroende på vad du tjänar i månaden så kan beräkningen skilja sig åt hos Försäkringskassan.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig via ebba.thor@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”