Påverkas sjukersättningen av arv?

Hej! Har hel sjukersättning ,undrar om min ersättning påverkas av att jag ärvt två fastigheter tillsammans med min bror? Har ej bostads tillägg.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du ansöker om sjukersättning från försäkringskassan görs en bedömning av din arbetsförmåga. Sjukersättningen ska omprövas om din arbetsförmåga förbättras (36 kap. 19 § Socialförsäkringsbalken, SFB). Det innebär alltså att din sjukersättning inte kommer att påverkas av att du ärvt pengar.

Hade du fått bostadstillägg hade situationen varit annorlunda eftersom din förmögenhet räknas in i bedömningen av om du har rätt till bostadstillägg eller inte (102 kap. 7 § SFB). Du nämner i din fråga att så inte är fallet så därför kommer jag inte att redogöra för det ytterligare. 

Att du erhållit ett arv kommer alltså inte påverka din sjukersättning, och du behöver inte heller meddela detta till försäkringskassan eftersom sjukersättningen endast grundas på din arbetsförmåga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linnéa HanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”