Påverkas min sjukersättning om jag ärver pengar?

Hur påverkas min sjukersättning då jag ärvt 24000kr?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om sjukersättning finns i socialförsäkringsbalken (SFB).

Jag tolkar din fråga som att du undrar om arvet påverkar din sjukersättning genom att den skulle omprövas och om du behöver meddela Försäkringskassan om arvet. Mitt svar kommer behandla de regler som gäller vid ändrade ekonomiska förhållanden när man får ekonomiska bidrag, och ärver pengar.

När sjukersättning behöver omprövas?

När försäkringskassan beviljar en person sjukersättning har en bedömning gjorts av arbetsförmågan. Sjukersättning omprövas om din arbetsförmåga förbättras (36 kap. 19 § SFB). Din sjukersättning påverkas alltså inte av att du enbart ärvt pengar.

Om du även får andra ekonomiska bidrag från Försäkringskassan

Värt att tillägga är om du får andra ekonomiska bidrag, exempelvis bostadstillägg, så är förhållandet annorlunda, då din förmögenhets storlek genom arvet har förändrats. Eftersom bostadstillägget i grova drag grundas på din inkomst, inklusive din förmögenhet (102 kap. 7 § SFB).

Man är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om ekonomiska eller personliga förhållanden ändras och påverkar beräkningen av vissa ekonomiska bidrag. Om man inte anmäler ändrade förhållanden kan man bli återbetalningsskyldig (108 kap. 2 § SFB).

Men eftersom du inte nämner i frågan om du får andra ekonomiska bidrag går jag inte närmare in på bestämmelserna vid förändrade ekonomiska eller personliga förhållanden.

Sammanfattning

Om du endast får sjukersättning saknas det anledning för dig att meddela detta, eftersom sjukersättning grundas på en persons arbetsförmåga och omprövas ifall arbetsförmågan förbättras. Arvet du fick påverkar som sagt inte din sjukersättning.

Du kan även läsa på Försäkringskassans hemsida under vilka omständigheter man är skyldig att anmäla ändrade förhållanden vid sjukersättning här:

Råd

Om du däremot får fler ekonomiska bidrag, exempelvis bostadstillägg skulle jag råda dig kontakta Försäkringskassan om dina ändrade förhållanden. De kan också ge dig ett mer detaljerat svar om vad som gäller i just ditt fall. Kontaktuppgifter finner du på Försäkringskassans hemsida.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo