Påverkar stora skulder den andra maken?

FRÅGA
Om man gifter sig och den ena har stora skulder hos kronofogden kommer det då att påverka den andres pension när kronofogden ska dra penga varje månad?Kommer man då att få leva på existensminimum
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig utav äktenskapsbalken och utsökningsbalken när jag besvarar din fråga, dessa kommer härefter att benämnas som "ÄktB" och "UB".

Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan därför inte bli betalningsskyldig för din makes skulder och dessa går alltså inte över på den andra maken vid giftermål.

Utsökningsbalken

Däremot kan det vara så att den andra maken påverkas vid en utmätning. I de fall Kronofogden skulle göra en utmätning i ert hem kommer de att presumera att maken med skulderna är ägare till egendomen som finns i hemmet (4 kap. 19§ UB). Detta gäller så länge den andra maken inte gör det sannolikt att egendomen antingen är samägd, dvs. ägd av er båda eller gör det sannolikt att denne äger egendomen själv. Detta kan göras genom att exempelvis visa upp kvitton. Detta gäller dock även om ni endast är sambor.

Bodelning efter skilsmässa

Vidare är det även värt att nämna vad som skulle hända vid bodelning efter skilsmässa. Själva bodelningen går till på så sätt att man först beräknar makarnas andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Efter att man beräknat båda makarnas andel gör man avdrag för eventuella skulder från respektive makes giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan blir över från respektive make räknas ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Detta betyder att en make med stora skulder och få tillgångar inte kommer ha någonting, eller väldigt lite, att bidra med vid en eventuell bodelning.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98572)