Påverkar ett äktenskapsförord vilken egendom som kan testamenteras till ens make?

FRÅGA
Hej Lawline, vi är gifta och jag har barn sedan tidigare, jag har större tillgångar än min fru. Vi har ett äktenskapsförord där mina tillgångar är skrivna som enskilda. Om vi skiljer oss så vill jag inte fördela mina tillgångar lika på oss, utan enligt äktenskapsförordet. Men om jag går bort, så vill jag att mina tillgångar fördelas som om mina tillgångar inte var enskilda. Jag vill att min fru ska få ärva halva mina tillgångar om jag går bort men inte om vi skiljs. Om min vilja i testamentet är att barnen ska få hälften och min fru hälften, gör då äktenskapsförordet att min fru inte får ärva det som är skrivet som mina enskilda tillgångar? Gäller testamentet istället för äktenskapsförodet vid min bortgång?Tack för svar på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om du kan testamentera bort egendom till din fru, även om ni har ett äktenskapsförord som innebär att dina tillgångar är enskild egendom.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Du kan testamentera bort enskild egendom till din fru. Äktenskapsförordet påverkar inte din möjlighet att testamentera bort egendom.

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord reglerar vad som händer vid bodelningen.

En bodelning är vad som sker när ni t.ex. skiljer er (9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken (ÄktB)). Förenklat innebär en bodelning att ert ”giftorättsgods” fördelas jämnt mellan er (10 kap. 1 § ÄktB).

Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i bodelningen.

Äktenskapsförordet påverkar alltså vilken egendom som ingår i bodelningen (se vidare 7 kap. 3 § ÄktB).

Vilken roll spelar äktenskapsförordet för testamentet?

Äktenskapsförordet reglerar bara det som sker vid bodelningen. Det påverkar inte fördelningen av ditt arv.

Om du avlider medan du är gift sker först en bodelning för att bestämma vad som är din kvarlåtenskap (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Därefter fördelas din kvarlåtenskap mellan dina arvingar och testamentstagare, i enlighet med ärvdabalken och ditt testamente.

Det är alltså fullt möjligt för dig att testamentera bort hälften av din egendom till din fru, även om det du testamenterar bort är enskild egendom.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med äktenskapsförord och testamenten är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1251)
2021-07-15 enskild egendom och testamente
2021-07-01 Vad gäller för bostadstillägg vid giftemål?
2021-06-30 Kan ett äktenskapsförord tecknas under pågående äktenskap? + hur behandlas pensionssparande vid bodelning?
2021-06-30 Måste ett äktenskapsförord vara registrerat hos Skatteverket?

Alla besvarade frågor (94351)