Påverkar byte av försäkringsgivare rättsskyddet för en pågående tvist?

2014-12-08 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA
Kan jag byta bolag för hemförsäkringen utan att det påverkar det rättsskydd som det “gamla” bolaget hittills stått för? (Jag är med i processen mot Acta/Kaupthing och deras rådgivning om VOTM i Lehman Brother kraschen)
SVAR

Hej

Allt beror på hur ditt nuvarande försäkringsvillkor är uppbyggt samt hur det nya försäkringsvillkoret är uppbyggt. I försäkringsvillkoren anges den tidsmässiga omfattningen, d.v.s. när en tvist i tiden måste ha uppstått för att omfattas av försäkringen (samt andra faktorer som spelar in, t.ex. när händelsen som leder fram till tvisten får ha ägt rum osv).

Det är tänkbart att om du byter försäkringsbolag, den uppstådda tvisten "låses in" i den gamla försäkringen och att den gamla försäkringsgivaren får fortsätta betala rättegångskostnaderna för den pågående tvisten. Det kan också finnas ett efteranmälningsskydd som medger att nya tvister som kan hänföras till händelser under försäkringsperioden kan anmälas inom en bestämd tid efter det att försäkringen har sagts upp. Det är också möjligt att den nya försäkringen tar över och går in och ersätter rättegångskostnaderna i den befintliga tvisten (även om villkoren brukar vara uppbyggda så att tvisten måste uppsåt under försäkringsperioden för att ersättas). Som du ser beror allt på det försäkringsvillkor (+ försäkringsbrev) som tillämpas av försäkringsgivaren, vilket utgör ert gemensamma avtal.

Mitt råd är att du antingen själv läser ditt villkor och ser hur regleringen är eller ringer upp ditt nuvarande försäkringsbolag och lägger korten på bordet och frågar om de kommer fortsätta betala rättegångskostnaderna även om du byter försäkringsbolag. Be dem att hänvisa till klausulerna i försäkringsvillkoret i sitt svar. Du bör sedan även kolla på hur regleringen är i det nya försäkringsbolaget.

Victor Sundh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (268)
2020-06-30 Kan jag få tillbaka pengarna för en potentiell ogiltig transaktion?
2020-06-29 Spelande minderårig
2020-06-28 Vilket ansvar har huvudentreprenören gentemot beställaren om en underleverantör försätts i konkurs?
2020-05-31 Kan man bryta leasingavtal i förtid på grund av corona?

Alla besvarade frågor (81639)