Påverkan att upprätta testamente - ogiltighetsgrund

2017-03-16 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en farbror som nyss gå bort. Tidigare fanns det ett testamente där syskonbarnen skulle få ärva fanns inga egna barn. Detta skrevs av honom och hans avlidna fru. Vi var 9 st syskonbarn. Vi har nu fått reda på att han skrev om testamentet för ett år sedan han var då 87 når. I det nya testamentet får endast 2 syskonbarn ärva allt. Vi ifrågasätter detta då vi tror att han blivit påverkad att göra detta.
SVAR

Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är det senaste testamentet som gäller som utgångspunkt, alltså det som föreskriver att endast 2 syskonbarn ska ärva allt. För att det tidigare testamentet ska gälla krävs det att det finns någon ogiltighetsgrund föreligger som gör det senare testamentet ogiltigt. Sådana grunder stadgas i 13 kap i Ärvdabalken. Det handlar bl.a. om att någon lider under psykisk sjukdom eller att någon tvingat testatorn att upprätta testamente eller föranlett honom genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning, se närmare 13 kap 3 § ÄB. För att vara ett otillbörligt inflytande enligt förevarande bestämmelse måste testators viljefrihet ha påverkats. Vem som utövat inflytandet har betydelse när det gäller att bedöma graden av testators mottaglighet för inflytandet.

Det som således är avgörande är om han påverkat, vem som i sådana fall påverkat men också att det måste bevisas. Det måste står klart att sådan påverkan inträffat för att testamentet ska vara ogiltigt på den grunden.

För att ett testamente ska ogiltigförklaras enligt 13 kap ÄB så krävs det att an för en klandertalan i enlighet med 14 kap 5 § ÄB. En sådan klandertalan måste föras inom 6 månader efter man fått del av testamentet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88299)