Påverka transportstyrelsens beslut?

2017-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Under signal ljus körde jag på gul ljus, men polisen hävdar att jag körde på rött och att man ska stanna på gul, men i körkortsboken och under övningskörning är det tillåtet att köra på gul. I körkortslagen kap 5, 3 paragraf ska körkortet återkallas. Men samtidigt sägs det i kap 5, 9 paragraf att man kan få ett varning istället för att körkortet ska återkallas. Kan man påverka transportstyrelsens beslut om att kan man få varning istället för återkallalade av körkortet.
SVAR

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Varning kräver s.k. "särskilda skäl"

Precis som du nämner är det möjligt att du istället för att få körkortet återkallat kan få en varning enligt 5 kap 9 § Körkortslagen. Det som även nämns är att det förutsätter s.k. "särskilda skäl" för att en varning ska anses som en tillräcklig åtgärd. Vad som är särskilda skäl tenderar att variera från fall till fall, men precis som det låter så kräver det något speciellt. Praxis för vad som ska anses kunna leda till endast en varning är väldigt restriktiv. Att du som person är skötsam och behöver bilen för ditt arbete är exempelvis inte tillräckligt.

Enligt förarbeten till lagen kan dock särskilda skäl vara hänförliga antingen till:

1. omständigheterna vid förseelsen eller

2. till dig som körkorthavarens personliga förhållanden.

När det gäller dina personliga förhållanden så beaktas främst tidigare skötsamhet i trafiken i samband med hur länge du har haft ditt körkort. Även ditt behov av körkort kan beaktas, även om det dock inte räcker som ensam omständighet för att endast få en varning istället för återkallelse.

När det gäller särskilda skäl som kan vara hänförliga till omständigheterna vid förseelsen så beaktas förseelsens art och den konkreta trafikfaran. Det görs då en avvägning av förseelsens allvarlighetsgrad ur trafiksäkerhetssynpunkt och de trafikförhållanden som rådde på platsen.

Du kan försöka påverka deras beslut

Om transportstyrelsen skulle välja att återkalla ditt körkort har du rätt att överklaga beslutet. Du har då möjlighet att försöka påverka dem att istället endast ge dig en varning. I ditt överklagande kan du exempelvis påpeka att du har ett behov av körkortet i tjänsten, argumentera för hur trafikförhållanden var vid överträdelsen osv.

Jag vill dock återigen påminna dig om att det tyvärr är ytterst sällan som transportstyrelsen endast delar ut en varning, så ha inte allt för höga förhoppningar.

Hoppas att du har fått svar på dig fråga och jag önskar dig stort lycka till med ditt ärende,

Med vänliga hälsningar

Cornelia Najafi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2021-08-01 Vad krävs för att kunna göra en polisanmälan?
2021-07-31 Vad är "prosecutorial discretion" på svenska?
2021-07-31 Utsatt för brott, vad ska jag göra nu?
2021-07-31 Absolut åtalsplikt

Alla besvarade frågor (94568)