Patientskadeersättning och skadestånd

Hej! Min syster gjorde nyligen en skönhetsoperation, ett sk Brasilian butlift. Under operationen blev hennes vänstra lunga punkterad. Kan hon ansöka om skadestånd för detta och isåfall, hur går hon tillväga? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga beror på hur man betraktar relationen mellan din syster och den klinik som utförde operationen. Anses hon vara en patient aktualiseras möjligheten till patientskadeersättning från ett försäkringsbolag. Är hon däremot inte att anse som patient återstår möjligheten till skadestånd. Nedan har jag redogjort för båda alternativ.

Patientskadeersättning

Den som är patient och har drabbats av en kroppskada med anledning av hälso- och sjukvård har möjlighet att ansöka om ersättning hos vårdgivarens försäkringsbolag. Som patient räknas enligt praxis även en person som genomgått ett skönhetsingrepp som krävt medicinsk kompetens, och som utförts av en person med medicinsk kompetens. Om den klinik som din syster besökte hade sådan kompetens, och ingreppet krävde sådan kompetens, räknas kliniken som en vårdgivare och din syster som patient. Alla vårdgivare ska ha en patientskadeförsäkring (12 § patientskadelag). Om vårdgivaren trots det inte har en patientskadeförsäkring kan man som patient istället ansöka om ersättning hos Patientförsäkringsföreningen (14 § patientskadelag). Frågan om en person som låtit göra ett skönhetsingrepp ska anses vara patient har flera gånger varit föremål för domstolsprövning. Bland annat har personer som fått fillers, penisförstoring respektive bröstförstoring ansetts vara patienter.

Förutsättningar för ersättning

Patientskadeersättning lämnas om följande förutsättningar är uppfyllda. Det ska vara tal om en personskada, och skadan ska ha kunnat undvikas genom ett annat mindre riskfullt utförande (6 § patientskadelag). Att din syster har råkat ut för en personskada är klarlagt. Om ingreppet hade kunnat utföras på ett mindre riskfyllt sätt är däremot en fråga för medicinsk kunnig personal att besvara.

Skadestånd

För att nå framgång med en skadeståndstalan i domstol krävs det att ni lyckas bevisa att personen som utförde ingreppet vållade din systers personskada genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslag). Patientskadelagen och skadeståndslagen bygger på samma bedömning av vårdpersonalens agerande, så det blir en liknande bedömning här som under rubriken "förutsättningar för ersättning". Att kräva någon på skadestånd sker genom att man ansöker om stämning hos tingsrätten (42 kap 1 – 2 § rättegångsbalk).

Min rekommendation

Att utkräva skadestånd i domstol kan vara en kostsam och svår process. Av den anledningen rekommenderar jag er att som första steg kontakta kliniken för att fråga om de har en patientskadeförsäkring, och isåfall anmäla skadan till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget begär då ut journaler från kliniken och företar en utredning varpå det fattas ett beslut om ersättning. Detta kostar inget för din syster. Om kliniken inte har en patientskadeförsäkring kan din syster vända sig till Patientförsäkringsföreningen. Även om kliniken inte anser sig vara en vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård, och inte omfattas av kravet på patientskadeförsäkring, kan det hända att Patientförsäkringsföreningen gör en annan bedömning. Bedömningen som försäkringsbolaget gör går att överklaga till Patientskadenämnden. Om din syster inte beviljas patientskadeersättning kvarstår möjligheten att föra en skadeståndstalan i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns HellbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000