Patientskadeersättning för ärr?

FRÅGA
Hej, jag har haft en fetknöl på min armbåge och med en liten operation tog de bort det, men nu har jag 3-5 cm ärr kvar efter operationen, jag undrar om jag kan få ersättning för det? om ja, hur kan jag söka?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Patientskadeersättning utges enligt 6 § patientskadelag (1996:799) till patient för personskada om det finns en övervägande sannolikhet att skadan skett genom:

undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd om skadan kunnat undvikas genom att välja ett annat sätt som är mindre riskfylltfel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning felaktig diagnostiseringöverföring av smittämne som lett till infektion olycksfall förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar

Det är du som patient som har bevisbördan för att skadan har orsakats genom någon av de ovanstående alternativen. Notera dock undantaget i 7 § PSL att patientskadeersättning inte lämnas om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet. Detta betyder att om knölen skulle vara livshotande om den var kvar, så kan du inte få ersättning för skadan. Du kan heller inte få skadeersättning ifall de som utförde operationen gjorde som de skulle ha gjort, och skadan var en följd av detta.

Alla vårdgivare är skyldiga att inneha en patientskadeförsäkring (12 § PSL). Patientskadan ska anmälas till försäkringsgivaren (13 § PSL). Om din operationen utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen eller landstinget, anmäler du patientskadan på www.lof.se. Om din vårdgivare inte är ansluten till denna försäkring eller någon annan försäkring, så kan du anmäla till patientförsäkringsföreningen https://www.pff.se/ enligt 14-15 § PSL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (213)
2020-05-18 Har jag rätt till patientskadeersättning?
2020-05-18 Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?
2020-05-14 Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?
2020-05-13 Kan jag ansöka om förstörande av journal?

Alla besvarade frågor (80676)