Patient missnöjd med tandvården, vad kan man göra?

FRÅGA
Hejsan! Min mamma har gått till samma tandläkare I flera flera år och hon har alltid sagt att hon har så bra tänder och har heller aldrig haft nått hål knappt. Nu har hennes tandläkare gått i pension och hon har nu fått en ny tandläkare. Nu när hon har gjort en undersökning på min mamma så visar det sig att hennes tänder inte alls är så bra som tidigare sagts. Hon har början till tandlossning på flera tänder och måste nu dra ut flera tänder på grund ut av det här!! Hon är helt förstörd och vet inte vad hon ska göra. Eftersom hennes tidigare tandläkare påstått att hennes tänder alltid varit så bra så kom detta som en riktig smäll i ansiktet. Vad ska hon göra? Har inte en tandläkare skyldighet att kolla sånt och uppdatera sin patient om hur tänderna verkligen mår?Med vänlig hälsning, En bedrövad dotter
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till den vårdgivare som har haft hand om vården för att ta upp vad man är missnöjd med. Om man inte kommer fram till en lösning varken med tandläkaren eller ansvarig ledning kan man vända sig till Patientnämnden, Privattandläkarnas förtroendenämnd, Praktikertjänst beroende på om det är fråga om en privat eller offentlig mottagning eller om det är fråga om en mottagning som delvis finansieras av offentliga medel.

Offentlig tandvård

Som tidigare har nämnts ska du i första hand vända dig till den vårdgivare som har haft om tandvården. Om du inte själv kan komma fram till en lösning kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården samt tandvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård, behandling och kommunikation. De kan däremot inte hjälpa till att bedöma om vårdgivaren har gjort något fel däremot kan de hjälpa till med kontakten.

Privat tandvård

Om du inte är nöjd med de svar som kliniken ger kan du gå vidare till Privattandläkarnas förtroendenämnd. Har du varit hos en tandläkarmottagning verksam i Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen, kan du vända dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. Nämnden kan bedöma både behandlingar och ekonomiska frågor, men tar inte ställning till anspråk på skadestånd

Oavsett om du har varit hos en privat eller offentlig mottagning kan du alltid anmäla skadan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dit kan du vända dig om du anser att det begåtts allvarligt fel och att man inte fått den vård man skulle ha. IVO tar bara emot ärenden som är max 2 år gamla.

Ekonomisk ersättning

Om man har skadats kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen.Enligt patientskadelagen måste patienten lidit av en patientskada. Ersättningen som ges kan till exempel gälla fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan samt förlorad arbetsinkomst. Däremot ersätts inte komplikationer som inte hade varit möjliga att undvika.

Om det har skett i privat regi så ska du vända dig till det försäkringsbolag som mottagningen har, via Patientförsäkringsföreningen kan du få reda på vilket som är mottagningens försäkringsbolag. Är det fråga om en offentlig mottagning ska du vända dig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LöF)

Du kan hitta mer information och hur du ska gå tillväga på Sjukvårdsupplysningens hemsida beroende på om det är en privat mottagning eller en offentlig. https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Om-man-ar-missnojd-med-tandvarden/

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (274)
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?
2021-05-03 Vad kan jag göra om det står fel i min journal?
2021-04-30 Ärr efter operation, fråga om ersättning.
2021-04-30 Felaktiga uppgifter i patientjournalen och falsk tillvitelse

Alla besvarade frågor (92164)