Passiv dödshjälp

FRÅGA
Hej! Vi håller på med ett projektarbete angående aktiv dödshjälp, och har tilldelats följande fall; en man lider av en obotlig sjukdom som lämnat honom förlamad från nacken nedåt. Han vill avsluta sitt liv, och ber en nära släkting om hjälp, t.ex. att tillhandahålla en dödlig cocktail som han kan dricka själv med hjälp av ett sugrör, så länge glaset placeras inom räckhåll. Släktingen undrar då om hon på något sätt kan hjälpa till utan att göra sig skyldig till något brott.Vad säger lagen om detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att det framgår av dina uppgifter att den som vill avsluta sitt liv i det här fallet är medveten om att drycken har ett dödligt innehåll bör det klassas som självmord. Det är inte brottsligt att begå självmord enligt svensk rätt. Det finns emellertid regler i brottsbalken 23 kap 4 § om medverkan till brott. Där stadgas att det är brottsligt att förmå någon att utföra ett brott eller att på ett psykiskt eller fysiskt sätt främja gärningsmannen att begå en gärning, tillexempel genom att hjälpa till med eller ge råd om att utföra en otillåten handling kan dömas för medverkan till brottet. Men eftersom att det inte är brottsligt att begå självmord så kan man inte dömas för medverkan till detta.

För att dömas till mord enligt 3 kap 1 § gäller att man ska ha berövat någon annan livet, gränsen mellan medhjälp till självmord och mord/dråp har avgjorts i ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1979 s 802. Där framgår att om det är din handling som berövar någon annan livet är det olagligt. Om du ger någon en dryck med dödligt innehåll och personen medvetet tar dosen är det att klassa som passiv dödshjälp och det är då inte olagligt. Men om du te.x lägger giftet i munnen på personen och får den att svälja är det att anse som mord eller dråp.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Greta Ekblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (326)
2019-11-17 Misshandel - ringa, normalgraden eller grov?
2019-11-07 Hur ska jag förhålla mig i förhöret?
2019-10-30 Misshandel och förundersökning
2019-10-29 Skadestånd på grund av misshandel som skedde för 10 år sedan?

Alla besvarade frågor (74748)