Påskynda beslut i sjukpenning-ärende hos Försäkringskassan?

2020-02-25 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag har varit sjukskriven sen 26 november 2019 och försäkringskassan har fortfarande inte beslutat om min rätt till sjukpenning. Hur lång tid får försäkringskassan ta på sig för att handlägga ett ärende? Jag har ringt de varje dag och får till svars att de utreder min sgi och jag borde ansöka om bistånd om jag inte klarar mig ekonomiskt. Kan jag vända mig till en annan myndighet eller göra något annat för att påskynda processen? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör handläggningstider på försäkringskassan i ditt ärende om sjukpenning.

Handläggningstid hos Försäkringskassan

Det finns ingen lagstadgad tidsram inom vilken Försäkringskassan måste fatta beslut om din sjukpenning. På Försäkringskassans hemsida anger man att den förväntade handläggningstiden i ett ärende om sjukpenning brukar vara omkring 30 dagar. Handläggningstiden kan dock bli längre om mer utredning krävs och om Försäkringskassan exempelvis måste inhämta mer underlag. Du nämner att det är din SGI som håller på att utredas, vilket i vissa fall kan kräva en ganska omfattande utredning av tidigare arbeten och förväntad arbetsinkomst.

Om du inte fått ett beslut inom sex månader

Om handläggningen av ditt ärende skulle dröja mer än sex månader, har du möjlighet att skriftligen begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende, 12 § första stycket förvaltningslagen.

Försäkringskassan ska efter en sådan begäran antingen avgöra ditt sjukpenning-ärende inom fyra veckor, eller avslå begäran om att avgöra ärendet inom denna tid. Enligt Försäkringskassans egen hemsida kommer ärendet att avgöras inom fyra veckor efter en sådan begäran om Försäkringskassan har tillräckligt med underlag för att fatta beslut i frågan. Skulle Försäkringskassan avslå begäran om att ärendet ska avgöras inom fyra veckor, exempelvis för att det saknas tillräcklig information, kan detta beslut överklagas till förvaltningsrätten, 12 § andra stycket förvaltningslagen.

Avslutande råd

Eftersom det i dagsläget inte har gått sex månader sedan du inledde ditt ärende om sjukpenning har du ännu inte möjlighet att begära att Försäkringskassan avgör ditt ärende inom fyra veckor.

Mitt främsta råd till dig är att se till att du har lämnat alla uppgifter som Försäkringskassan har begärt av dig för att kunna fatta ett beslut. Du kan kontakta din handläggare och dubbelkolla om du behöver göra några kompletteringar av din ansökan.

Hoppas du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?