Påskrivet testamente under tvång - konsekvenser!

Min farfars testamente är borta och han är nu ej vid sina sinnes fulla bruk eller kroppsliga för den delen. Min fader har nu skrivit ett testamente åt honom utan hans kännedom och skall försöka få honom att skriva på det. Med "försöka" menar jag ej tvinga. Farfar kan ej läsa i detta skede och kan inte heller upprätta ett nytt testamente muntligt. Farfar kan dessutom inte förstå innebörden av det nya testamentet och förmodligen inte hålla eller använda en penna. Om han motförmodan lyckas göra en kråka av något slag på pappret med min pappas enträgna försöka, är detta brottsligt? Vad är straffskalan i så fall?. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till undertecknande av ett avtal under tvång – rent allmänt – finns det ingen specifik paragraf i brottsbalken som gör det brottsligt, däremot om det skulle uppfattas som hotfullt eller liknande kan andra brott i brottsbalken aktualiseras, men av vad jag ser det utifrån din fråga är det inte vad som sker här. Men dock finns det beroende på vilket sorts avtal det är – olika sätt att ogiltighetsförklara avtalet pga. att det har blivit påskrivet under tvång eller att det inte anses vara – i det här fallet - testatorns vilja.

För när det kommer till ett testamentes ogiltighet kan man enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken bestrida ett testamente. Enligt 13 kap. 2 § ärvdabalken krävs det att testamentet har blivit upprättat under påverkan av en psykisk störning vilket har lett till att testatorn inte har uppfattat vad den har skrivit på. Här får man helt enkelt göra en enskild bedömning utifrån det specifika fallet för avgöra om testatorn hade förståelse eller inte.

Så för att sammanfatta svaret på din fråga finns det situationer, om de anses hotfulla, som kan leda till att olika brott i brottsbalken aktualiseras. Dock anser jag att så inte är fallet i just din situation, men man kan fortfarande försöka ogiltighetsförklara testamentet om man anser att det inte är din farfars vilja som har kommit i uttryck i testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning