FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende26/02/2017

Partner som har lös egendom på den andra partners mark

Hej! Jag och min kille är ett par men ej förlovade eller gifta eller sambos. Vad händer och VEM äger Attefallshuset OM: Jag köper det för egna pengar, men ställer det på hans tomt(gemensam ide) vid en separation. Kan han göra anspråk på det för att det står på hans tomt osv? Kräva pengar vid försäljning, kräva att det ska säljas osv vid en separation?

Kan man skriva något avtal som är giltigt om egenskild egendom även om man alltså inte är eg varken sambos eller gifta eller förlovade? hjälp oss snälla!

Attefallsägarinnan

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret att gå igenom först vad som gäller för byggnad på tomt där tomten och byggnaden har olika ägare och sedan gå igenom äganderätten för huset om ni separerar.

Attefallshuset (som jag nedan kallar byggnaden) kommer anses som lös egendom och inte fast egendom. Fast egendom är jord enligt 1 kapitlet 1 § jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K1P1S1. Byggnader kan också räknas som fast egendom om de tillförts fastigheten för stadigvarande bruk (alltså att byggnaden ska finnas på fastigheten under en lång tid) enligt 2 kapitlet 1 § jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K2P1S2. Ett undantag från när byggnader blir en del av en fastighet, och då räknas som fast egendom, är om annan än markägaren tillför byggnaden på fastigheten, detta enligt 2 kapitlet 4 § jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K2P4S1.

Slutsatsen av detta blir alltså att den byggnad du kommer tillföra marken som din partner äger inte blir fast egendom. Byggnaden kommer alltså inte anses tillhöra fastigheten enligt lag om det bara är du som äger byggnaden och ställer den på hans tomt.

Om vi går vidare med vad som gäller vid separation så finns det inga regler att tillämpa i lag. Sambolagens regler om egendom gäller bara om man bor ihop och äktenskapsbalkens regler gäller bara för gifta par. Detta betyder alltså att det inte finns någon rätt för din partner att kräva pengar för egendomen på grund av att ni separerat. Du äger byggnaden och det är du bestämmer över den samt får ersättning vid en försäljning.

Det finns även intresse av att gå igenom vad som gäller vid tvist om byggnaden eftersom den ändå står på din partners mark.

I de flesta fall, när någon annan än ägaren har en byggnad på annans mark, så är detta ett arrende. Regler för arrende finns i jordabalken och gäller när ägare av mark låter annan hyra marken för olika ändamål. För att ett arrende ska föreligga krävs dock att du erlägger någon slags betalning för att du får ha marken, detta enligt 8 kapitlet 1 § jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K8P1S1. Om du inte gör detta anses det inte som ett arrende och jordabalkens regler kan inte tillämpas. Skulle det bli en tvist om byggnaden så skulle ni få åberopa vad ni muntligt kommit överens om.

Det är således bra om ni upprättar något slags avtal gällande fastigheten. Det behöver inte vara ett avtal om enskild egendom eftersom fastigheten ändå kommer att tillhöra dig då ni inte bor ihop. Däremot är det nog bra om ni avtalar om vad som ska hända med byggnaden om ni separerar eftersom du äger den och han äger marken.

Om ni upprättar ett arrendeavtal kommer det handla om ett så kallat lägenhetsarrende enligt 8 kapitlet 1 § 2 stycket jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K8P1S2. Det handlar inte om ett bostadsarrende då detta ska innefatta att man har en byggnad som är till för att bo i enligt 10 kapitlet 1 § jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K10P1S1.

Ett avtal om lägenhetsarrende ska vara skriftligt om inget annat har avtalats (det kan alltså vara muntligt), enligt 8 kapitlet 3 § 3 stycket jordabalken, https://lagen.nu/1970:994#K8P3S3. Jag rekommenderar dock ett skriftligt avtal i fall en tvist skulle uppkomma då det är lättare att bevisa vad ni egentligen avtalat om. Det måste som sagt även finnas med något slags vederlag för dig att betala mot att du får använda marken.

Om ni har ett sådant avtal så kommer jordabalkens regler att gälla om till exempel hur man säger upp arrendeavtalet och om bortförande av egendom som den som arrenderar (alltså du) äger. Om ni då skulle separera så kommer du att äga byggnaden och det kommer regleras i lag vad din partner kan göra med byggnaden och din rätt att ha kvar den på marken eftersom den står på hans mark.

Sammanfattningsvis gäller alltså detta:
- Din partner har ingen rätt till byggnaden vid eventuell försäljning och inte heller några pengar då ni inte omfattas av varken sambolag eller äktenskapsbalk och då byggnaden är lös egendom.
- Pengar du får vid försäljning är dina pengar precis som gällande vilken egendom som helst som säljs.
- Byggnaden står på din partners mark, det kan då vara bra att reglera vad som gäller för byggnaden i ett avtal till exempel om den får stå kvar om ni separerar med mera.
- Om ni upprättar ett arrendeavtal omfattas avtalet av jordabalkens regler.

Hoppas du fick svar på din fråga! Vid ytterligare frågor får du gärna återkomma.
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”