Parkeringsskada

FRÅGA
Hej ! Vår bil blev inatt skadad av splitter från en handgranat som kastades in i en fastighet, vår bil stod parkerad utanför fastigheten, måste vi själva stå för självrisken på 4000kr?
SVAR

Hej!

Utav 21 § Trafikskadelagen (TSL) framgår att en försäkringsanstalt har rätt till ett förbehåll på trafikskadeersättning. Detta förbehåll får inte överstiga det belopp som försäkringsanstalten och försäkringstagaren avtalat om ska gälla som självrisk.

Av er fråga framgår inte vilket belopp ni avtalat om som självrisk, men av omständigheterna antar jag självrisken motsvarar 4000 kronor. Med tanke på det ovan sagda blir slutsatsen alltså att ni tyvärr själva måste stå för denna självrisk.

Jag hoppas detta har besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88120)