Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU

2020-04-21 i Myndigheter
FRÅGA
Vilka lagar/paragrafer kan åberopas då det gäller att socialtjänsten ska sträva efter återförening av barn/förälder, under ett LVU?Vilken lag/paragraf kan åberopas vad gäller en biologisk förälders möjlighet att få hem sitt barn under ett LVU, som pågått under 2,5 år och då barnet säger att det enda det vill är att koma hem. Hon är snart 15 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den paragraf som blir aktuell i LVU-sammanhang är 1 § 5 st. LVU där det framgår att beslut enligt LVU alltid ska ha barnets bästa i åtanke vilket grundas på artikel 3 i FN:s barnkonvention. Då barnet i din fråga vill komma hem bör stor vikt läggas vid just detta vid beslut som rör barnet enligt LVU. Finns det ingenting som tyder på en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling vid en återförening barn/förälder bör därmed en återförening ske. LVU är en skyddslag för barn. Vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid alla beslut enligt lagen.

Vidare bör i sammantaget också nämnas 1 kap 2 § SoL där socialtjänstens grundläggande riktlinjer att alltid beakta barnets bästa också framgår.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!
Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (372)
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

Alla besvarade frågor (86689)