Pantsättning och industritillbehör

2015-05-30 i Fastighetspant
FRÅGA
Kan industritillbehör som exempelvis maskiner användas som kreditsäkerhet om man behöver låna pengar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Maskiner och annan utrustning som har tillförts fastigheten och som huvudsakligen används i dess industriella verksamhet hör som utgångspunkt till fastigheten i egenskap av industritillbehör. Eftersom dessa maskiner är knutna till fastigheten så kan de inte åtskiljas från den genom pantsättning. Det är med andra ord i själva fastigheten som pantsättningen görs, vilket inkluderar dess tillbehör. För att möjliggöra pantsättning av enbart maskinerna så måste du avge förklaring genom inskrivning i fastighetsregistret för att på detta vis se till så att de inte längre anses utgöra tillbehör till fastigheten, vilket framgår av Jordabalk (1970:994) 2:3. Genom förklaringen blir tillbehören lös egendom och kan därefter utgöra underlag för pantsättning.

Notera dock att det finns ett antal avslagsgrunder för ansökan om förklaring att maskinerna inte längre ska utgöra tillbehör. Om exempelvis fastigheten redan är intecknad och någon av fastighetspanthavarna inte medger din ansökan, med hänseende till att en sådan minskar fastighetens värde, så kommer den att avslås (Jordabalk 24:1 andra stycket, punkt 2).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (61)
2020-05-17 Krävs samtycke vid pantsättning och hur tar man reda på om en fastighet är belånad?
2020-03-18 Kan man förhindra att en pantsatt fastighet utmäts?
2020-02-15 Det finns ett pantbrev kopplat till mitt hus – hur gör jag med det?
2020-01-18 Pantsätta fastighet utan delägares samtycke

Alla besvarade frågor (82649)