Pantsättning av fastighetsandel

2015-12-07 i Fastighetspant
FRÅGA
HejJag är samägare av en fastighet tillsammans med 4 stycken släcktingar. Fastigheten består av en tomt med flera byggnader där allt ingår i ett samägande. Vi har inte tecknat något samägandeavtal. Har jag rätt att på något sätt belåna fastigheten utan övriga delägares samtycke? Har jag rätt att pantsätta fastigheten i ett pantbrev utan övriga delägares samtycke? Om jag inte har rätt till detta vad krävs i så fall för att jag ska ha rätt att belåna eller pantsätta fastigheten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du önskar att vidta en åtgärd som gäller den samägda fastigheten, exempelvis att pantsätta den i sin helhet, så krävs samtliga delägares samtycke. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 2 §. Däremot framgår det motsatsvis av samma paragraf att du äger rätt att på egen hand förfoga över din egen andel i fastigheten, exempelvis genom pantsättning.

Om du ändå önskar göra en pantsättning av fastigheten i sin helhet så är det med andra ord en fråga om att du måste vidta en förhandling med de andra delägarna för att erhålla deras samtycke.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (61)
2020-05-17 Krävs samtycke vid pantsättning och hur tar man reda på om en fastighet är belånad?
2020-03-18 Kan man förhindra att en pantsatt fastighet utmäts?
2020-02-15 Det finns ett pantbrev kopplat till mitt hus – hur gör jag med det?
2020-01-18 Pantsätta fastighet utan delägares samtycke

Alla besvarade frågor (84239)