Pantsättning av bostadsrätt

2020-11-16 i Fastighetspant
FRÅGA
Vad innebär en pantsättning i bostadsrätt? Hur får man bevis på pantsättningen?Vilka formalia krävs?
SVAR

Hej och tack för dina frågor!

Jag delar in frågorna här nedan och svarar på de separat för att på bästa sätt klargöra läget kring dina funderingar.

Vad innebär en pantsättning av bostadsrätt?

Den juridiska definitionen av panträtt och dess innebörd framgår 6 kapitlet § 3 Jordabalken. Observera dock att bestämmelsen gäller för fast egendom (d.v.s. fastigheter). Paragrafen är vid första anblick svårtolkat, men dess innebörd ger sammantaget uttrycket att panträtten representerar en rätt till betalning ur en fastighet. Denna rätt till betalning är en borgenärs (oftast en bank) rätt att få sin fodra tillgodoräknat för en beviljat lån till gäldenären (i vår situation en bostadsrättshavare). Panträtt har de långivare som bostadsrätten blir pantsatt till.

I praktiken innebär en pantsättning att man använder sig av bostaden som säkerhet för en fordran när du tar lån från exempelvis en bank. När du får en lån beviljat kan du använda dig av din bostadsrätt som pant för lånet. Denna pantsättning sker alltså mellan en bostadsrättshavare och banken och innebär att banken har rätt att sälja bostaden om man inte sköter utbetalningarna för det lånet man har tagit.

Alltså, om man inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen kan panthavaren begära utmätning i enlighet med Utsökningsbalken och bostadsrätten säljs på exekutiv auktion. Borgenärerna täcker då de obetalda skulderna utifrån köpeskillingen från auktionen.

Hur får man bevis på pantsättningen?

Vid bolån är bostaden det som pantsätts. Av förklarliga skäl går det inte att lämna in din bostad rent fysiskt som pant. I stället lämnar man in ett pantbrev. Det är just pantbrevet som utgör bevis på att du har gjort en inteckning i den ägda bostadsrätten. För att kontrollera om en bostadsrätt är pantsatt kan man begära ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Vilka formalia krävs?

Pantsättningen blir juridiskt bindande för långivaren först sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen (detta kallas för denuntiation). När föreningen får en sådan underrättelse ska föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen. Huvudregeln blir därmed att pantsättningen ska vara skriftligt.

Hoppas detta svar gav lite klarhet kring dina funderingar! Har du fler frågor eller är i behov av juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Arina Chwich Dumitrascu
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetspant (72)
2021-10-26 När fordringen understiger pantbrevets värde
2021-09-30 Vem är fastighetens ägare vid pantsättning?
2021-06-30 Vad är en inteckning i fastighet?
2021-04-14 Pantsätta samägd egendom

Alla besvarade frågor (96583)