Pantsätta del i samägd fastighet utan samtycke från de andra ägarna

2015-01-21 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejVi är tre syskon som äger en sommarstuga tillsammans.Min fråga är om jag får ta ut pantbrev och belåna min del av stugan utan godkännande av de två andra ägarna?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då ni äger fastigheten tillsammans är ni samägare av fastigheten och lagen om samäganderätt blir tillämplig (samägandelagen), om inte annat har avtalats. När det gäller samägda fastigheter måste man skilja mellan förfogandet över själva fastigheten samt delägarnas förfogande över respektive andel i fastigheten.

Av lagen framgår att om någon av delägarna vill förfoga över fastigheten i dess helhet så krävs samtliga delägares samtycke, se 2 § samägandelagen. Med "förfoga" åsyftas främst varje rättslig disposition, inklusive försäljning, förpantning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas. Detta innebär att det inte är möjligt för en delägare att exempelvis sälja hela fastigheten utan att först inhämta övriga delägares samtycke.

Däremot framgår det av lagen att det inte krävs samtliga delägares samtycke när en delägare endast vill förfoga över sin andel i fastigheten. Det är därför möjligt för en delägare att fritt sälja eller pantsätta sin andel i fastigheten utan att övriga delägare behöver godkänna försäljningen eller pantsättningen (detta framgår motsatsvis av 2 § samägandelagen).

Sammanfattningsvis kan därför sägas att du kan pantsätta sin andel utan att övriga delägare behöver godkänna pantsättningen. Däremot kan du inte pantsätta hela fastigheten, utan då krävs att övriga delägare samtycker.

Det kan dock vara värt att nämna att var och en av er kan ansöka om att fastigheten i sin helhet ska läggas ut på offentlig auktion, om det skulle vara så att någon av er vill sälja hela fastigheten men att ni inte kan komma överens, se 6 § samägandelagen. Skulle så ske får var och en av er ersättning som motsvarar er del i fastigheten. Försäljning på auktion får dock inte ske, om någon av er andra delägare kan påvisa att det föreligger synnerliga skäl. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall.

Undantag från ovan kan förekomma om något annat överenskommits genom samägaravtal eller finns uttryckt i gåvobrev eller testamente.

Du hittar samägandelagen här.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (523)
2020-07-02 Vad bör ingå i ett samägandeavtal?
2020-06-30 Vem får behålla gemensam hund vid avslutat förhållande?
2020-06-30 vad gäller om en person vill sälja en sommarstuga men inte den andra?
2020-06-29 Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

Alla besvarade frågor (81705)