Påkörd - hur gör jag för att få skadestånd?

FRÅGA
Kontaktade ett städbolag och ville kräva skadestånd efter att ha blivit påkörd av en städare med sopcontainer i en matbutik och ådragit mig konstant smärta, känselbortfall, sämre balans, spricka i ryggen m.m. Dom vill ge mig 3000 och anser sedan att ärendet är avslutat.Pengarna går igenom Folksam men jag vill ju begära skadestånd från företaget.Bevisbördan mot dom är tung, det finns både film och vittnen, utlåtande från läkare och sjukgymnast.Hur kan jag göra nu? Jag vill inte acceptera 3000.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt till ersättning enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar personskada.

Jag tycker att du borde göra klart för bolaget att du inte nöjer dig med 3000 kronor, och framställa ett krav på en summa du tycker är rimlig. Du kan även pressa dem lite genom att förklara att du har stark bevisning och har för avsikt att gå till domstol om ni inte kan komma fram till en lösning.

Om bolaget inte ger med sig kan du ansöka om stämning i domstol (se länk till blankett – här). Ansökan om stämning ska skickas till den tingsrätt där svaranden (städbolaget) har sitt hemvist, det vill säga där styrelsen har sitt säte. Du hittar mer information om hur ansökan om stämning går till på din lokala tingsrätts hemsida.

Det är oftast en god idé att anlita ett ombud, men det är viktigt att komma ihåg att om du förlorar målet får du som huvudregel stå för dina egna rättegångskostnader. Du måste helt enkelt göra en bedömning av hur goda utsikter du har att vinna målet.

Om du har en hemförsäkring har du också en rättsskyddsförsäkring. Jag föreslår att du hör av dig till ditt försäkringsbolag om du vill veta vilka kostnader som täcks vid en eventuell förlust.

Lycka till med allt!

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (216)
2021-07-20 Stämningsansökan - skadestånd
2021-07-07 Hur och vad kan man begära när ens granne tagit ner träd och häck?
2021-06-09 Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?
2021-05-31 Kräva skadestånd

Alla besvarade frågor (94337)