Påkörd cykel

FRÅGA
Jag har fått min cykel sönderkörd av en buss, närmare bestämt av Östgötatrafiken i Linköping. Den stod parkerad och fastlåst i ett staket vid infarten till Linköpings resecentrum. Initialt så säger Östgötatrafiken att cykeln inte stod på anvisad plats. Kan dock inte se något om anvisad plats eller förbud om att låsa cykeln där jag ställde den. Jag håller med om att den stod lite dumt där men faktum kvarstår....bussen har kört in i staketet och i samband med det totalförstört min cykel. Var ligger ansvaret och kan jag kräva ersättning för cykeln?
SVAR

Som huvudregel är den som orsakat tillika vållat en skada också den att anse som ansvarig och därmed ersättningsskyldig, vilket framgår ur 2 kap. 1 § i skadeståndslagen. Därmed kan du kräva ersättning i enlighet med 5 kap. 7 § som omfattar den kostnad som uppstår för att reparera cykeln alternativt kostnaden för en motsvarande ersättningscykel.

Huruvida din placering av cykeln har medverkat till skadan eller inte är baserat på dina uppgifter omöjlig att svara på. Skulle det visa sig vara så kan den ersättning du har rätt till minskas, se 6 kap. 1 § 2 stycket.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (178)
2021-04-03 Jag råkade backa in i en bil, vad behöver jag göra?
2021-03-17 Har jag rätt till skadestånd när jag skadats av en tunnelbanespärr?
2021-02-21 Ersättning för parkeringsskada orsakat av okänt fordon.
2021-02-13 Ersättning för personskada vid trafikolycka

Alla besvarade frågor (91309)