Paket som försummats

2017-11-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Kan man skicka en stämningsansökan till Postnord AB där företaget har försummat mitt paket?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline!

Du kan ha möjlighet att stämma Postnord för att ett paket inte levereras men hur du ska angripa detta kan vara svårt och beroende på vad posten har innehållit kan det finnas olika sätt att gå till väga. Är det något som har ett ekonomiskt värde skulle du kunna kräva skadestånd enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen då det kan ses som en sakskada om ditt paket kommit bort, oftast är det dock andra än postnord som bär ansvaret för varan. Detta kan dock båda vara tidsödande och kostsamt om det inte går din väg. Det framgår inte vad din post innehåller eller var den kommer ifrån. Rör det sig om något du köpt från en e-handel som inte kommit fram är det bättre att vända sig till företaget du köpt varan av och antingen kräva exempelvis fullgörelse eller hävning av köpet enligt 9-13 § i konsumentköplagen då det är företaget du köpt varan av som är ansvarig för att paketet kommer fram enligt 6 och 8 § konsumentköplagen. Du kan då även ha rätt till ersättning för dröjsmålet om det inneburit en skada för dig enligt 14 § konsumentköplagen.

Är det vanlig post det rör sig om skulle jag rekommendera att reklamera till postnord först och främst då stor del av posten hittas på det sättet men det kan vara svårt att få kompensation för detta. Är det ett specialbrev eller rekommenderat brev kan du även få kompensation. Detta kan du läsa om här.

Min rekommendation är därför att vända dig till företaget som du köpt varan av (om detta nu är fallet) i övrigt så skulle jag först och främst rekommendera att reklamera hos postnord och blir du inte nöjd med detta så kan du i så fall stämma Postnord om du anser att det kan vara värt risken.

Hoppas du blev nöjd med ditt svar!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?