FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal19/06/2014

Påkallande av offentlig auktion vid samägande

Min bror och jag har ärvt en traktor tillsammans, nu vill jag sälja den eftersom jag aldrig använder den men han gör det. Eftersom han inte är lätt att prata med undrar jag vilka rättigheter jag har och hur jag går tillväga.

Lawline svarar

Hej och välkommen till lawline!

Utifrån de uppgifter du lämnat antar jag att ni inte avtalat bort samäganderättslagen (1904:48 s 1). Denna är således tillämplig på traktorn. Samäganderättslagen föreskriver två lösningar för det fall delägare är oeniga om förvaltningen av samägd egendom: förordnande av god man för förvaltning av godset eller gemenskapens upplösning genom försäljning av godset.

Det bästa rådet jag kan ge dig om du vill sälja traktorn är att vända du vänder dig till domstol för att få till stånd en försäljning av (se 6 § i lagen). Detta kan din bror inte hindra. Eftersom du har rätt att påkalla tvångsförsäljning kan du dock först försöka få din bror att gå med på en privat försäljning innan du vänder sig till domstol. Orsaken är att en sådan försäljning i regel inbringar en större köpeskilling vilket medför en win-win-situation för bägge parter.

Ovan svar är vad som inryms inom vår studentrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att väcka talan vid domstol rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.


Lawline RådgivareRådgivare