Påföljder vid utebliven betalning

2016-09-04 i Köplagen
FRÅGA
Jag har sålt en grej till en kvinna. Nu vägrar hon betala och har gjort en skrivelse där det står "att mitt krav på full betalelse nu är avskrivet" måste jag bestrida detta inom en viss tid?
SVAR

Hej,

Enligt omständigheterna i din fråga tolkar jag det som att köplagen (KöpL) är tillämplig, det vill säga att du sålt en lös sak till en annan privatperson, se KöpL 1§, jag tolkar det vidare som att betalning uteblivit och att det nu är denna ersättning du vill erhålla.

Om ni inte avtalet om tid då betalning ska ske, ska denna ske då säljaren kräver detta, se härom 49 § KöpL.

Av KöpL 51 § framgår vidare att, om köparen inte betalar i rätt tid och detta inte beror på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52-59 §§ KöpL kräva påföljder, däribland kräva betalning.

Av 52 § KöpL framgår sedermera att säljaren får kräva betalning. Säljaren (det vill säga du) kan emellertid förlora rätten att kräva betalning, om säljaren väntar orimligt länge med att kräva betalning, notera att denna tidspreskription enbart gäller om varan inte har avlämnats. Om varan istället har avlämnats gäller allmänna regler om fordringspreskription för säljarens rätt till priset för varan (normalt sett 10 år).

Sammanfattningsvis, så länge du inte väntar orimligt länge (alternativt väntar längre än 10 år) med att kräva betalning, kommer du att hålla dig inom tidsfristen och inte förlora rätten att kräva betalning. Det krävs alltså sammantaget en relativt lång tid för att du ska förlora rätten att kräva betalning.

Köplagen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?