Påföljder vid underlåtenhet att fullfölja villkor vid köpavtal

2016-10-08 i Köplagen
FRÅGA
Hej!I maj/juni köpte vi en gokart till vår son av en privatperson. När vi hämtade den frågade säljaren om han skulle kunna få låna ratten till sin son som skulle köra sin gokart under helgen. Hans ratt hade inte hunnit komma påstod han. Vi tyckte det var ok och lät honom låna den, över helgen var det tänkt. Det gick flera veckor utan att vi fick ratten. Under tiden hade vår son en ratt från en annan gokart som vi hade. När vi sålde den gokarten bad vi återigen att få vår ratt. Vi fick alla möjliga konstiga bortförklaringar, bl.a. att hans gokart stod 20 mil bort hos någon som ev. skulle köpa den. Man kan undra om han hade tänkt sälja den med vår ratt på då... När vi skickade sms om att vi började tröttna så fick vi till svar att det minsann var så att han också kunde tröttna. När det drog ihop sig till tävling för vår son krävde vi återigen att få vår ratt annars blir vi tvungna att köpa en ny ratt som vi kommer kräva betalt av säljaren för. Han okejade detta. Sagt och gjort, ny ratt för drygt 1.600kr köptes. Nu är det oktober och inga pengar har synts till. Vi har smsat, skickat kopia på fakturan åkt och pratat med honom på hans arbete. Han lovar att föra över pengar men inget händer. Nu är frågan hur man går vidare med detta. I våra ögon har han stulit av vår 7-åriga son och funderar på att polisanmäla. Vad tycker ni?
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Köp mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL) (1990:931) se här och avtalslagen (AvtL) (1915:218) se här.

Enligt 43 § KöpL tillämpas bestämmelser om avtalsbrott endast på den del av avtalet och leveransen som avser felet eller förseningen. Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på Er får Ni enligt 22 § KöpL kräva fullgörelse eller häva köpet, rätten att häva eller kräva fullgörelse kan även förenas med skadestånd. Enligt 25 § KöpL får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. En gokart utan avtalsenlig leverans av ratt är ett sådant avtalsbrott som ger köparen rätt att häva köpet. Eftersom Ni gång på gång påtalat avtalsbrottet för säljaren och gett honom en avsevärd lång tilläggstid utöver det avtalsenliga leveranstiden att fullgöra leveransen får ni häva köpet direkt utan krav på rekvisitet väsentlig betydelse.

På grund av avtalsbrottet kan Ni kräva skadestånd enligt 27 § KöpL. Säljaren har bevisbördan för att förseningen berott på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I Ert fall är det såklart att hindret berott på honom och händelser under hans kontroll som han kunnat avvärja. Köparen har enligt 27 § fjärde stycket KöpL alltid rätt till skadestånd om dröjsmålet eller förlusten beror på försummelse, dvs. vårdslöshet vill fullgörelse av avtalsskyldighet, på säljarens sida, vilket det verkar göra i detta fall. Skadestånd har ett reparativt syfte och ska ersätta kostnader som uppkommit med direkt anledning av avtalsbrottet, t.ex. kostnad för en ny ratt, kostnad för resor till och från butik för köp av den nya ratten osv.

Eftersom köprättsliga tvister inte är brott enligt brottsbalkens regler utan civilrättsliga brott, kan ni inte polisanmäla händelsen utan istället föra talan i rätten, s.k. stämningsansökan till domstol. Ni kan givetvis polisanmäla händelsen som bedrägligt beteende och hoppas på att polisen förhör och på så sätt övar påtryckningar mot säljaren. Ni kan dessutom vända Er till kronofogden för att få betalt för den nya ratten, då krävs att Ni har bevis i form av kvitto för den nya ratten, Ert köpeavtal för gokarten samt eventuell kommunikationer mellan Er och säljaren. Kronofogden tar emot ansökan om betalningsföreläggande (se här), först när ett betalningsföreläggande meddelats från Kronofogden kan myndigheten hjälpa Er att få betalt för skulden. Avgift för ansökan om betalningsföreläggande ligger på 300 kr, till skulden kan Ni lägga till ett belopp om 380 kr för eget arbete.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89962)