Påföljder vid felaktiga lämnande uppgifter enligt köplagen

2018-09-22 i Köplagen
FRÅGA
Har jag nån chans att vinna ett mål mot privatperson som sålt mig en bil där jag fått veta( och jag kan bevisa med skärmbilder på annonsen på blocket.se ) att skatten är betald men sedan får fram att skatten INTE är betald via transportstyrelsen..??? Har ju köpt bilden i tro om att den var färdigskattad t.o.m mars 2019 som stod utskrivet i annonsen och som jag kan bevisa. Sen var jag ju inte heller ensam vid bilköpet utan hade 2 vittnen med mig där som kan intyga att han sagt att den är skattad till mars 2019.. och att det sades flera gånger under förhandlingen vid köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fel i vara

Köp av lös egendom mellan privatpersoner regleras i köplagen (KöpL). Köplagens bestämmelser gäller så länge inget annat har avtalats mellan dig och säljaren (3 § KöpL). I det följande kommer jag redogöra för vad som gäller om inget annat avtalats. En vara är bland annat felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som inverkat på ditt (köparens) beslut att köpa bilen såvida uppgiften inte har rättats (18 § första och tredje stycket KöpL). Fel som du kan antas ha känt till vid köptillfället kan ej göras gällande (20 § KöpL).

Påföljder

Vid fel i vara har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt eventuellt skadestånd (30 § KöpL). I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, vilket du ska kräva i samband med, eller i skälig tid, efter reklamationen av felet (35 § KöpL). Eftersom felet svårligen kan avhjälpas torde det i stället bli tal om prisavdrag (37 § KöpL). Prisavdraget ska svara mot prisskillnaden mellan det avtalade respektive det felaktiga skicket (38 § KöpL).

Sammanfattning

Utifrån din frågeställning torde det stå klart att det föreligger fel i vara i köplagens mening eftersom köparens marknadsföringsuppgifter inte överensstämde med varan. I svensk domstol råder fri bevisprövning vilket innebär att det är upp till domstolen att avgöra styrkan i din bevisning (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Om din bevisning håller, vilken förefaller sannolikt, bör du ha rätt till ett prisavdrag motsvarande kostnaden för försäkringen som skulle ha ingått i det avtalade priset.

Hoppas mitt svar varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (942)
2019-03-22 Häva bilköp av privatperson då bilen inte går att köra?
2019-03-19 Öppet köp mellan privat personer?
2019-03-17 Avtalsbrott vid köp av bostadsrätt
2019-03-17 Vad händer med handpenning då köpare dragit sig ur affären?

Alla besvarade frågor (66958)