Påföljder vid fel i varan

Jag har betalt 1500 kr för ett oljebyte i växellådan på min bil. Vid kontroll visade det sig att ingen olja hade bytts. Den gamla oljan var kvar. Hur får jag pengarna tillbaka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Allmänt

I fråga om köp av en vara mellan två fysiska personer blir köplagens (KöpL) regler tillämpliga. Handlar det istället om ett köp gjort av en konsument hos en näringsidkare aktualiseras bestämmelserna i konsumentköplagen (KKöpL). Jag tolkar din fråga som att det är den senare lagstiftningen som blir aktuell i det här fallet. Vidare behövs något sorts avtalsinnehåll fastställas. För det fall ett skriftligt köpeavtal saknas och den muntliga överenskommelsen inte kan tjäna som vägledning får lagstiftningen på köprättens område istället fylla ut avtalet. Svaren måste således sökas i konsumentköplagen. Observera att även konsumenttjänstlagen (KjL) kan behöva studeras eftersom ditt köp delvis inkluderar ett tjänstemoment. Jag har dock nedan valt att utgå ifrån konsumentköplagens regelverk.

Din fråga

Enligt uppgift vill du ha tillbaka pengarna, vilket är att likställa med en hävning (att köpet helt enkelt går åter). Men för ordningens skull kommer jag trots detta ändå att nämna följande:

Att oljan inte var utbytt menar jag är att betrakta som ett köprättsligt fel (16 § KKöpL). I normalfallet ska säljaren beredas möjlighet till avhjälpande alternativt omleverans (26-27 §§ KKöpL). Ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att på egen hand, exempelvis genom en annan aktör, åtgärda felet kan också fungera som ett tänkbart tillvägagångssätt (28 § KKöpL). Men eftersom du redan verkar ha bestämt dig för återkräva det erlagda beloppet ska prestationerna gå åter (hävning, 29 § KKöpL) med ett eventuellt tillhörande skadeståndsanspråk (30 § KKöpL). En förutsättning för att kunna häva och kräva pengarna tillbaka är dock att felet är av väsentlig betydelse.

Notera också att du som köpare har en lagstadgad undersökningsplikt, vilken inträdde i samband med varans avlämnande (alltså vid mottagandet/hämtningen av den ifrågavarande bilen, 23 § KKöpL), och att vissa tidsfrister gäller för att kunna åberopa att varan (oljan) var felaktig. Reklamation till säljaren ska ske inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet i fråga (23 första stycket KKöpL). Om meddelandet lämnades inom två månader efter det att du som köpare upptäckte felet har reklamationen skett inom skäligt tid.

Sammanfattning

Du behöver alltså skyndsamt reklamera och påtala för säljaren att oljan inte har bytts ut i enlighet med er ursprungliga överenskommelse för att kunna få tillbaka dina pengar. Avtal (om ett skriftligt sådant finns), kvitto och besiktningsprotokoll bör bifogas. All vederhäftig dokumentation underlättar för dig ifall säljaren skulle trilskas och visa sig vara svårhanterlig.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”