Påföljder vid fel i vara

2019-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag köpte en tröja på HM förra veckan men den har redan börjat se sliten ut och den har noppat sig på några ställen. Jag undrar nu om jag får lämna tillbaka denna och få pengarna tillbaka? Kan jag få någon annan fullgörelse om det inte är möjligt att få tillbaka pengarna? Vad måste jag i så fall göra för att kunna reklamera denna vara?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Eftersom du som konsument har handlat en tröja från H&M, som är en näringsidkare, är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).

Du berättar att din tröja har börjat se sliten och nopprig ut, trots att du bara har haft den i en vecka. Det får anses innebära att tröjan brister i kvalitet. Du kan med fog förvänta dig att en tröja ska hålla bättre kvalitet än så. Det föreligger därmed ett fel i varan (16 § konsumentköplagen). Trots att felet inte förelåg när du köpte varan, utan visade sig först efter en vecka, är H&M ansvarig (20 § och 20 a § konsumentköplagen).

Att H&M är ansvarig innebär att du har rätt att, i första hand, kräva fullgörelse i form av omleverans, d.v.s. att H&M ska ge dig en ny tröja (22 och 26 §§ konsumentköplagen). Du har annars rätt till att behålla tröjan men få ett prisavdrag (22 och 28 §§ konsumentköplagen). I andra hand kan du häva köpet, d.v.s. återlämna varan och ta tillbaka pengarna som du betalade (22 och 29 §§ konsumentköplagen). Du har dessutom rätt till skadestånd om du har lidit direkta skador, d.v.s. om du har gjort en ekonomisk förlust (22, 32 och 41 §§ konsumentköplagen). Det kan vara fallet vid t.ex. täckköp.

För att kunna göra gällande påföljder måste du reklamera varan i tid. Jag föreslår att du, så snart det är möjligt, går till närmsta H&M-butik och reklamerar tröjan samt berättar vilken påföljd du vill göra gällande. Detta eftersom det finns en reklamationsfrist på två månader från det att du köpte tröjan, alternativt inom skälig tid från det att du märkte felet. Har det gått mer än tre år sedan du köpte tröjan, bortfaller din rätt att reklamera.

Med vänlig hälsning,

Linda La
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (864)
2019-07-16 Vad gäller vid hävning av konsumentköp?
2019-07-16 Kan man häva ett köp om fel på varan inte avhjälps inom skälig tid?
2019-07-16 Kan jag ångra köp av konsertbiljetter?
2019-07-14 Reklamera el-cykel

Alla besvarade frågor (71113)