Påföljder vid fel i vara

2017-09-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en ny husvagn från Caravanhallen och vid första stora regnet märker vi att Det rinner in vatten. Det rinner in vatten i bakre väggen in i överskåpen och tyget på inner väggen blir blöta. Och det droppar ner i sängen. Vagnen levererades den 29/7- 2017. Den är hämtad från leverantören och körd ca 1 mil till uppställnings platsen. Vi bor i den året runt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du vill veta vad du har för rättigheter och vad du kan göra åt den felaktiga husvagnen. Eftersom du har köpt den från ett företag blir konsumentköplagen tillämplig.

Fel på varan

Köper man en husvagn från ett företag förväntar man sig självklart att den ska vara felfri. Att det rinner in vatten i bakre väggen låter som att det skulle kunna vara ett konstruktionsfel, den är helt enkelt inte tillräckligt tät.

Frågan om husvagnen är felaktig ska bedömas utifrån skicket då den avlämnades (när du hämtade den), detta framgår av 20 § konsumentköplagen och innebär att säljaren ansvarar för fel som visar sig först senare. Vidare så är en huvudregel att fel som visar sig inom 6 månader från avlämnandet ska anses ha funnits redan vid avlämnandet. Husvagnen ska i fråga om kvalitet stämma överens med vad som följer av avtalet. I ditt fall har du köpt en ny husvagn där det läcker in vatten. Varan stämmer inte överens med vad som framgår av avtalet och det har dessutom visat sig inom 6 månader från avlämnandet. Det är alltså fel på varan och enligt huvudregeln så utgår man från att felet har funnits redan när du hämtade den hos försäljaren.

Påföljder

När en vara är felaktig har du som köpare en del olika påföljder du kan göra gällande. Det första du måste göra är att reklamera felet. I lagen sägs att det ska göras inom skälig tid från det att köparen borde ha märkt felet. En reklamation som lämnas inom 2 månader från det att köparen har märkt felet anses ha lämnats i rätt tid. Om du redan har reklamerat eller gör det inom en snar framtid har du alltså reklamerat i tid.

Du kan kräva att säljaren ska avhjälpa felet eller vidta omleverans, dvs. leverera en ny funktionsduglig husvagn till dig. Säljaren har alltid rätt att försöka avhjälpa felet som första åtgärd innan t.ex. hävning kan komma på tal. Om säljaren inte kan eller vill avhjälpa felet eller göra en ny leverans har du rätt att kräva prisavdrag eller att häva köpet, det framgår av 28 och 29 § konsumentköplagen. Du har även rätt att själva avhjälpa felet (lämna in den på lagning) och få ersättning för din kostnad, om det inte är så att det skulle vara orimligt dyrt att åtgärda felet.

För att skadestånd ska komma på tal krävs det att felet ligger inom säljarens kontroll, dvs. att Caravanhallen hade kunnat göra något för att avlämna en felfri vara och att de borde ha räknat med det uppkomna felet. Eftersom det antagligen rör sig om något slags fel vid produktionen av husvagnen kan det vara svårt att få ut skadestånd.

Slutsats och dina möjligheter

Husvagnen är alltså felaktig och så länge du har reklamerat eller gör det inom skälig tid har du rätt att göra påföljder gällande mot säljaren. Du kan kräva att säljaren ska avhjälpa felet eller leverera en ny husvagn. Om det inte blir av har du rätt till prisavdrag eller så får du om du vill häva köpet vilket kanske är det alternativ som ligger närmast till hands. Skadestånd kan komma på tal om du har haft några förluster till följd av den felaktiga husvagnen. Det är säljaren som ska bevisa att det har förelegat sådant hinder som nämns i 30 § konsumentköplagen för att denne ska slippa skadeståndsansvar. Så se till att reklamera och rikta dina krav mot säljaren så snart som möjligt. Vid eventuell tvist kan du vända dig till ARN eller lämna in en stämningsansökan mot företaget.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig med husvagnen. Hör gärna av dig till Lawline igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1249)
2021-07-26 Har fått 2 varor hemskickat istället för 1, kan jag behålla den andra?
2021-07-25 Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?
2021-07-22 Kan jag häva köpet av en bil som det är fel på?
2021-07-18 Säljaren motsätter sig reklamation

Alla besvarade frågor (94270)