Påföljder vid fel i transportmedel. Kreditköpt vara.

2017-01-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt en ny hästtransport från en återförsäljare 32 mil från där jag bor. Vagnen läcker in vatten mellan vägg och golv, jag upptäckte det dag ett när jag kom hem. Ringde säljaren, han säger jag ska köra tillbaka vagnen för åtgärdning. Jag vill inte stå för tid och kostnad isamband med återförandet av vagnen och jag vill ha en annan ny vagn. Laga vattenläckor är nästan omöjligt och vagnen är ny. Jag har inte betalt vagnen än. Vad har jag för rätt att få en ny vagn? Och måste jag stå för återlämnandet, då det är över 30 mil?Jag har köpt vagnen för att jag behöver den, vad händer om jag använder den?Mvh L
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du uppger att betalning inte erlagts för varan än innebär detta att du fått ett så kallat betalningsanstånd för köpet av en näringsidkare, vilket aktualiserar konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) se här och konsumentköplagen (1990:930) (KKöpL) se här.

Du som konsument har i förevarande fall ett antal rättigheter att begagna dig utav enligt konsumentköplagens regler när ett fel i vara uppstått. Din fråga är om du har rätt att kräva omleverans och inte ansvara för kostnader som uppstått på grund av felet.

Enligt 22 § KKöpL har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även hålla inne så mycket av betalningen som krävs som en viss säkerhet för ditt krav vid fel på varan, se 25 § KKöpL.

Du har rätt att kräva att säljaren lagar hästtransportvagnen eller ger dig en ny sådan, såvida detta inte innebär oskälig kostnad för säljaren. I vissa fall kan det innebära oskälig kostnad för säljaren att ge en ny vara istället för att åtgärda felet. Säljaren har nämligen en rättighet i 27 § KKöpL som föreskriver att oavsett vad köparen väljer att kräva som påföljd för varan, har säljaren rätt att på egen bekostnad åtgärda felet i varan. Detta förutsätter att säljaren så fort som möjligt erbjuder sig att åtgärda felet, att reparationen sker inom skälig tid och att det kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig.

Säljaren har alltså rätt att åtgärda felet på egen bekostnad men har ingen rätt att kräva att du kör vagnen dit. I kreditavtal finns oftast återtagandeförbehåll, vilket innebär att säljaren enligt 38 § KKrL har rätt att ta tillbaka varan när du inte betalar enligt din betalningsplan. Om det finns ett kreditavtal kan du som argument använda detta för att förmå säljaren att ta nyttja sitt återtagandeförbehåll. Nota bene: Pacta sunt servanda är en allmän avtalsrättslig princip som betyder att avtal ska hållas och med detta följer en lojalitetsplikt för avtalsparterna, såsom att betala för varan eller att lämna en felfri vara. Om ett kreditavtal föreligger mellan dig och säljaren kan ett kreditföretag ha köpt din skuld av säljaren. Vid överlåtelser av fordran på detta vis, vilket är tämligen vanligt, har du som kreditkonsument samma rättigheter mot kreditföretaget som du skulle ha mot säljaren vilket framkommer av regeln i 28 § KKrL.

Du har ett antal konsumentköprättsliga rättigheter att använda dig av såväl mot säljare som eventuella förvärvare av din fordran. Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att felet åtgärdats. Du har också rätt till prisavdrag om reparationen innebär väsentlig olägenhet för dig eller om den inte sker inom skälig tid. Prisavdraget kan exempelvis avse kostnader för att hyra en annan hästtransportvagn för att transportera din häst. Om du behöver transportera din häst nu i helgen kan du behöva betala runt 3 000 kr per resa, denna kostnad kan du dra av på det slutliga priset.

Rent allmänt uppställs höga krav för hävning av köpet, det beskrivs som att felet måste vara av väsentlig betydelse för köparen, se 29 § KKöpL. Av din fråga framgår emellertid inte förhållanden som visar på att felet varit av väsentlig betydelse för dig. Om reparationen däremot tar för lång tid, låt säga 2-3 månader, torde felet anses ha blivit av väsentlig betydelse för dig och du har i det läget rätt att häva köpet dvs. alla avtalsprestationer går tillbaka som om avtalet aldrig hade ingåtts och säljaren hämtar vagnen (jfr. avgörande från allmänna reklamationsnämnden 2006-8478 se här).

Min bästa rekommendation är detta: Om du har en häst som ska på många resor kan du påminna säljaren att du avser att räkna av kostnaderna för dessa resor på slutpriset. Priset för den sålda varan kan bli betydligt mindre än det först tänkta priset med anledning av resekostnaderna och när säljaren väl inser detta torde han eller hon efter en tämligen rimlig avvägning gå med på att häva köpet.

Med det önskar jag å Lawlines vägnar ett gott nytt år och god fortsättning!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1131)
2021-01-19 Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (88243)